• 22 PAŹ 20

  Studiowanie fizyki pozwala na zrozumienie zjawisk zachodzących na Ziemi i we Wszechświecie oraz na praktyczne wykorzystanie wiedzy. Nasi absolwenci analizują zjawiska fizyczne i posiadają umiejętności ich wykorzystania. Są przygotowani do modelowania tych zjawisk za pomocą metod teoretycznych, numerycznych (umiejętność pisania programów komputerowych) oraz doświadczalnych.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • zasad zjawisk fizycznych, metod ich badań oraz sposobów ich modelowania,
  • modelowania zjawisk zachodzących w przyrodzie od skal mikroskopijnych do astronomicznych,
  • planowania eksperymentu i opracowania wyników pomiarów,
  • stosowania w praktyce uniwersalnych metod teoretycznych i numerycznych,
  • funkcjonowania organizmu człowieka i podstawowych metod diagnozowania,
  • podstaw działania komputerów kwantowych,
  • powiązania modeli budowy współczesnych materiałów z ich własnościami fizycznymi,
  • krytycznego i naukowego podejścia do zjawisk zachodzących we Wszechświecie.

  Przykładowe przedmioty:
  analiza danych pomiarowych, matematyka wyższa, filozoficzne aspekty kosmologii, mechanika klasyczna i relatywistyczna, metody wytwarzania mikro i nanomateriałów, metody numeryczne, optyka geometryczna i falowa, podstawy elektroniki, programowanie strukturalne, sztuczna inteligencja, warsztat programisty, wstęp do informatyki kwantowej, algorytmy i struktury danych

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują w:
  • placówkach naukowych i laboratoriach,
  • firmach informatycznych, produkcyjnych i usługowych,
  • instytucjach finansowych,
  • szpitalach i laboratoriach medycznych.

  WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  Forma studiów: stacjonarne

  ECTS: 180


  Specjalności:

  Student z 14 bloków przedmiotowych ma możliwość wyboru 4 bloków.


  Kryteria kwalifikacji: Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • fizyka i astronomia / fizyka
  • matematyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • biologia
  • chemia
  • geografia
  • informatyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • język obcy nowożytny: dowolny
  • język polski

  Dodatkowe informacje:

  Zdolność do podjęcia studiów na kierunku fizyka kandydaci potwierdzają zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny pracy.   Studia prowadzone są w nowoczesny sposób, z proporcjonalnie małą liczbą godzin wykładowych audytoryjnych. Większość zajęć ma formę konwersatoriów i laboratoriów prowadzonych z wykorzystaniem metody problemowej. W ramach studiów dużą liczbę godzin, ponad 30%, stanowią godziny obieralne. W programie studiów jest 14 bloków przedmiotów do wyboru, co daje studentom duży wpływ na ostateczny kształt ich toku studiów i pozwala studiować dziedziny najbliższe ich zainteresowaniom.