• 22 PAŹ 20

  W obecnej sytuacji geopolitycznej rośnie zapotrzebowanie na specjalistów znających język rosyjski i znających realia społeczno-polityczne panujące w Rosji. Na kierunku filologia rosyjska można nauczyć się języka od podstaw, bądź też kontynuować jego naukę. Studenci mają szansę pogłębiania znajomości języka na uczelniach zagranicznych zarówno podczas studiów semestralnych, jak i kilkutygodniowych kursów. Mogą również brać udział w międzynarodowych projektach naukowo-badawczych, prowadzonych we współpracy z uczelniami rosyjskimi, niemieckimi czy czeskimi.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • języka rosyjskiego oraz drugiego wybranego języka: chińskiego, hiszpańskiego, angielskiego, niemieckiego, szwedzkiego, francuskiego lub włoskiego,
  • zdobędziesz wiedzę na temat: kultury i realioznawstwa Rosji oraz kraju wybranego dodatkowego języka,
  • poznasz literaturę Rosji oraz kraju wybranego języka,
  • nauczysz się podstaw tłumaczenia ustnego i pisemnego.

  Przykładowe przedmioty:
  akwizycja języka obcego, ćwiczenia fonetyczne, ćwiczenia konwersacyjne, ćwiczenia w pisaniu, gramatyka praktyczna, praca z tekstem, gramatyka opisowa języka rosyjskiego, rozumienie tekstu, historia literatury rosyjskiej, podstawy przedsiębiorczości

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują jako:
  • pracownicy biur turystycznych,
  • pracownicy biur tłumaczeń,
  • pracownicy firm call-center,
  • urzędnicy i pracownicy w firmach przygranicznych,
  • pracownicy w mediach (radio i telewizja).

  WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  Forma studiów: stacjonarne

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • język angielski z elementami wiedzy o krajach anglojęzycznych;
  • język chiński z elementami wiedzy o Chinach;
  • język francuski z elementami wiedzy o Francji;
  • język hiszpański z elementami wiedzy o Hiszpanii;
  • język niemiecki z elementami wiedzy o Niemczech;
  • język szwedzki z elementami wiedzy o Szwecji;
  • język włoski z elementami wiedzy o Włoszech.

  Kryteria kwalifikacji: Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

  Dodatkowe informacje:

  Studia filologiczne, poza kompetencjami językowymi, rozwijają również umiejętności organizacyjne, kompetencje społeczne i kulturowe, m.in. poprzez udział w licznych spotkaniach i imprezach przygotowanych przez Instytut Filologii Słowiańskiej. Można do nich zaliczyć Dni Słowiańskie oraz liczne przedstawienia teatralne i koncerty. Istnieje możliwość organizacji zajęć w trybie popołudniowym, co daje możliwość łączenia nauki na dwóch kierunkach studiów, jak również łączenia pracy z nauką na studiach stacjonarnych.