• 22 PAŹ 20

  Filologia germańska to szansa na profesjonalne opanowanie języka niemieckiego, poznanie kultury krajów niemieckojęzycznych i historii polsko-niemieckiego sąsiedztwa. Specjalności oferowane na filologii germańskiej dobrze wpisują się w oczekiwania pracodawców zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • języka niemieckiego do poziomu C1,
  • interpretować teksty użytkowe (popularnonaukowe, literackie, o charakterze ekonomicznym) w kontekście konkretnych zadań (np. tłumaczeniowych, prowadzenia korespondencji handlowej w języku niemieckim),
  • tłumaczyć teksty użytkowe (np. prasowe) i specjalistyczne (np. ekonomiczne) na potrzeby zawodowe,
  • prowadzić negocjacje, szczególnie w obszarze języka biznesu,
  • nauczać języka niemieckiego w szkole podstawowej (z możliwością kontynuacji – na studiach drugiego poziomu dla szkoły ponadpodstawowej).

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują jako:
  • asystenci tłumaczy i tłumacze w biurach tłumaczeniowych, biurach podróży, instytucjach kultury oraz innych instytucjach, które utrzymują
  kontakty z partnerami z Niemiec i innych krajów niemieckojęzycznych (szczególnie w obrębie zadań translatorskich),
  • animatorzy przedsięwzięć społecznych, kulturalnych, gospodarczych, politycznych na terenie miasta, regionu, kraju, a także w krajach niemieckojęzycznych,
  • specjaliści do spraw języka biznesu w przedsiębiorstwach,
  • nauczyciele języka niemieckiego w przedszkolach i szkołach podstawowych (po ukończeniu studiów II poziomu).

  WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • kształcenie nauczycielskie (tylko na studiach stacjonarnych);
  • kształcenie translatorskie;
  • język niemiecki w gospodarce i biznesie

  Kryteria kwalifikacji: Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język obcy nowożytny: niemiecki

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

  Dodatkowe informacje:

  Studenci filologii germańskiej mają możliwość wyjazdów stypendialnych w ramach licznych programów wymiany (np. ERASMUS+, granty norweskie). W krajach niemieckojęzycznych (i nie tylko) zdobywają dodatkowe umiejętności, przede wszystkim rozwijają znajomość języka niemieckiego (także drugiego obcego), biorąc udział w różnych formalnych i nieformalnych sytuacjach komunikacyjnych. Absolwenci szczecińskiej germanistyki są chętnie zatrudniani w instytucjach państwowych i firmach prywatnych. Są wiodącymi animatorami życia społeczno-kulturalno-politycznego, a także gospodarczego (np. Euroregion Pomerania, urząd marszałkowski, lokalne media, renomowane szkoły na terenie miasta i województwa, biura tłumaczeń, pracownicy naukowi). Do atrakcyjności kierunku przyczynia się wszechstronna współpraca z wymienionymi instytucjami, a także ścisłe kontakty z partnerami niemieckimi na płaszczyźnie uniwersyteckiej (np. uniwersytety w Berlinie, Greifswaldzie, Rostoku), kulturalnej (np. odczyty gościnne pisarzy niemieckich) i gospodarczej (np. Izba Handlowo-Przemysłowa w Neubrandenburgu).