• 22 PAŹ 20

  Filologia germańska z dodatkowym językiem obcym to kierunek, na którym można nie tylko kontynuować naukę języka niemieckiego, ale również nauczyć się go od podstaw. Zajęcia są realizowane w systemie popołudniowym, dlatego szczególnie zapraszamy pracujących kandydatów, którzy dzięki nauce języka niemieckiego oraz drugiego języka obcego chcieliby podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • posługiwać językiem niemieckim do poziomu C1 – szczególnie na pierwszym roku studiów oferujemy bardzo dużą liczbę zajęć praktycznej nauki języka,
  • interpretować teksty użytkowe (popularnonaukowe, literackie, o charakterze ekonomicznym) w kontekście konkretnych zadań związanych z rynkiem pracy,
  • tłumaczyć wybrane teksty użytkowe na poziomie elementarnym,
  • prowadzić proste rozmowy zawodowe niezbędne do wykonywania Twojego (przyszłego) zawodu,
  • drugiego języka obcego oraz zdobędziesz wiedzę o realiach historyczno-kulturowo-społecznych kraju, w którym ten język jest używany jako ojczysty.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują jako:
  Nasi absolwenci pracują jako:
  • asystenci tłumaczy i tłumacze w biur ach tłumaczeniowych, biurach podróży, instytucjach kultury, innych instytucjach, które utrzymują
  kontakty z partnerami z Niemiec i innych krajów niemieckojęzycznych,
  • animatorzy przedsięwzięć społecznych, kulturalnych, gospodarczych, politycznych na terenie miasta, regionu, kraju (także w krajach niemieckojęzycznych).
  Pracują również w swoich wyuczonych zawodach, wykorzystując znajomość języka niemieckiego i drugiego obcego – efektywnie łączą umiejętności zdobyte na innych kierunkach studiów z kompetencjami zdobytymi na studiach filologicznych (przede wszystkim w zakresie bardzo dobrej znajomości języków obcych).

  WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  Forma studiów: stacjonarne

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • język angielski z elementami wiedzy o krajach anglojęzycznych;
  • język chiński z elementami wiedzy o Chinach;
  • język francuski z elementami wiedzy o Francji;
  • język hiszpański z elementami wiedzy o Hiszpanii;
  • język rosyjski z elementami wiedzy o Rosji;
  • język szwedzki z elementami wiedzy o Szwecji;
  • język włoski z elementami wiedzy o Włoszech.

  Kryteria kwalifikacji: Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

  Dodatkowe informacje:

  Studenci tego kierunku to osoby w różnym wieku. Dzięki swoim doświadczeniom zdobytym w szkole średniej, na innych kierunkach studiów oraz w pracy zawodowej bardzo dobrze wpływają na dynamikę grup i twórczą atmosferę na zajęciach. Studenci filologii germańskiej mają możliwość wyjazdów stypendialnych w ramach licznych programów wymiany (np. ERASMUS+, granty norweskie). W krajach niemieckojęzycznych (i nie tylko) zdobywają dodatkowe umiejętności, przede wszystkim rozwijają znajomość języka niemieckiego (oraz drugiego obcego), biorąc udział w różnych formalnych i nieformalnych sytuacjach komunikacyjnych. Absolwenci szczecińskiej germanistyki są chętnie zatrudniani w instytucjach państwowych i firmach prywatnych. Są wiodącymi animatorami życia społeczno-kulturalno-politycznego, a także gospodarczego (np. Euroregion Pomerania, urząd marszałkowski, lokalne media, renomowane szkoły na terenie miasta i województwa, biura tłumaczeń, instytucje naukowe).