• 22 PAŹ 20

  Kierunek diagnostyka sportowa jest unikatowy w skali kraju. Wpisuje się również w wymogi współczesnego sportu amatorskiego i profesjonalnego, zorientowanego na indywidualizację treningów. Studenci uzyskają kwalifikacje z zakresu szeroko pojętej diagnostyki sportowej – umiejętności pracy laboratoryjnej z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik badawczych. Będą mieli możliwość udziału w badaniach naukowych prowadzonych w specjalistycznym i nowoczesnym Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka, w której oceny przygotowania motorycznego, w tym również startowego, dokonuje wielu czołowych sportowców Pomorza Zachodniego.

  Umiejętności uzyskane w trakcie studiów

  Nauczysz się:
  • obsługiwać specjalistyczną aparaturę pomiarową,
  • wykorzystywać w procesie szkolenia sportowego warsztat pracy laboratoryjnej – badania oparte na technice biologii molekularnej, biochemii, fizjologii i kinezjologii,
  • analizować i interpretować wyniki diagnostyczne niezbędne do prowadzenia procesu treningu sportowego,
  • dokonywać podstawowej diagnozy zawodnika związanej z jego przygotowaniem fizycznym, dotyczącym motoryki, prewencji urazów, diety i suplementacji,
  • dokonywać podstawowej diagnozy zawodnika związanej z jego przygotowaniem mentalnym,dotyczącym m.in. umiejętności pracy z psychologiem sportowym,
  • metod wspomagania procesu treningowego zarówno na poziomie sportu profesjonalnego, jak i amatorskiego.

  Przykładowe przedmioty

  anatomia człowieka; psychologiczne aspekty sportu; biochemia kliniczna w sporcie; diagnostyka laboratoryjna w sporcie; teoria treningu sportowego; elementy diagnostyki w sporcie wyczynowym osób niepełnosprawnych; dieta sportowca; podstawy dietetyki; urazowość w sporcie

  Kariera i praca

  Nasi absolwenci pracują w:
  • klubach sportowych w charakterze konsultantów/specjalistów lub członków sztabu szkoleniowego, wspierającego proces treningu sportowego,
  • ośrodkach sportowych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych jako specjaliści diagnostyki i kontroli sprawności fizycznej,
  • placówkach edukacyjnych, takich jak: szkoły mistrzostwa sportowego, centra kształcenia sportowego, szkółki sportowe, akademickie lub szkolne kluby sportowe,
  • laboratoriach naukowych zajmujących się badaniami w obszarze nauk o kulturze fizycznej.

  WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  Forma studiów: stacjonarne

  ECTS: 180


  Specjalności:

  Brak


  Kryteria kwalifikacji: Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • biologia
  • chemia
  • fizyka i astronomia / fizyka
  • matematyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • geografia
  • informatyka
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • matematyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • język polski
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje:

  Zdolność do podjęcia studiów na kierunku diagnostyka sportowa, kandydaci potwierdzają zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny pracy.