• 22 PAŹ 20

  To kierunek stworzony z myślą o osobach, które lubią aktywność fizyczną i zdrowy styl życia. Studia przygotowują do podejmowania działalności pedagogicznej, wychowawczej i menedżerskiej w zakresie wychowania fizycznego i sportu. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę trenerską oraz naukowców z dziedziny nauk o kulturze fizycznej.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • techniki i metodyki różnych dyscyplin sportu,
  • poznasz formy aktywności fizycznej przydatne do organizowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.
  Ponadto program studiów umożliwia uzyskanie kompetencji instruktora dyscyplin sportowych, trenera personalnego lub instruktora kinezyprofilaktyki.

  Przykładowe przedmioty:
  muzyka, rytm, taniec, teoria i metodyka piłki recznej, zabawy i gry ruchowe, teoria sportu, wioślarstwo, obóz letni: atletyka terenowa, techniki relaksacyjne, teoria i metodyka pływania, psychologia szkoły podstawowej, sportowe i rekreacyjne formy ruchowe, wspomaganie szkolnej aktywnosci ruchowej, teoria i metodyka pływania

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci nabędą kwalifikacje:
  • pedagogiczne wynikające z aktualnego rozporządzenia w sprawie wykonywania zawodu nauczyciela,
  • instruktora wybranej dyscypliny spor tu w klubach sportowych oraz placówkach oświatowych prowadzących grupy sportowe,
  • instruktora kinezyprofilaktyki w instytucjach oświatowych i społecznych powiązanych z szeroko rozumianą kulturą fizyczną,
  • trenera personalnego umożliwiającego pracę w klubach fitness oraz w ramach własnej działalności gospodarczej.

  Profil studiów: praktyczny

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • nauczycielska

  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • biologia
  • chemia
  • fizyka i astronomia / fizyka
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • biologia
  • chemia
  • fizyka i astronomia / fizyka
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • geografia
  • historia
  • informatyka
  • matematyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa IV:

  Egzamin sprawnościowy z pływania na dystansie 50m bez zatrzymania, uwzględniający czas przepłynięcia dystansu wybranym stylem pływackim (dowolnym, grzbietowym, klasycznym, motylkowym). Wynik z egzaminu z pływania wyrażony jest oceną (tabela 1). Aby przejść do następnego etapu kwalifikacyjnego kandydat musi uzyskać z egzaminu sprawnościowego ocenę pozytywną.

  Egzamin sprawnościowy z pływania odbędzie się w terminie po zakończeniu elektronicznej rejestracji kandydatów  i  przed przystąpieniem do II etapu postępowania kwalifikacyjnego (uwzględnionym w każdym naborze). Posiadanie przez kandydata karty pływackiej lub zaświadczenia o umiejętności pływania wystawionego przez WOPR pozwala na zwolnienie z egzaminu sprawnościowego z pływania.  

  Tabela 1. Normy czasowe –ocena

  Kobiety Ocena Mężczyźni
  <  0:40,00-1:25,00 pozytywna < 0:35,00-1:15,00
  1:25,00 < negatywna 1:15,00<

  Terminy egzaminu z pływania:

  III nabór: 17 wrzesień

  Zdolność do podjęcia studiów na kierunku wychowanie fizyczne, kandydaci potwierdzają zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny pracy.

  Egzamin z pływania na kierunku wychowanie fizyczne odbędzie się 17.09.2021
  Egzamin odbędzie się na pływalni Floating Arena Szczecin ul. Wąska 16 o godzinie 10.15
  (Należy zabrać ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem, zmienne obuwie – klapki, strój pływacki, czepek. Można mieć okulary pływackie).

  Kandydaci posiadający kartę pływacką lub zaświadczenie o umiejętności pływania są zwolnieni z egzaminu (skany tych dokumentów należy wysłać do dnia 15 WRZEŚNIA na adres rekrutacja-kfz@usz.edu.pl)


  Dodatkowe informacje:

  Dzięki realizowanej współpracy ze środowiskiem sportowym studenci mogą otrzymać dodatkow uprawnienia honorowane przez związki sportowe, w szczególności: • stopień trenera UEFA C, umożliwiający prowadzenie zespołu na po ziomie ligi okręgowej w piłce nożnej, • licencję C Związku Piłki Ręcznej w Polsce, uprawniającą do prowadzenia drużyn wszystkich klas rozgrywek młodzieżowych, • stopień instruktora sportu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, uprawniający do prowadzenia grup młodzieżowych, • stopień instruktora sportu z siatkówki, uprawniający do prowadzenia grup młodzieżowych.