• 07 KW. 22

  To kierunek stworzony z myślą o osobach, które lubią aktywność fizyczną i zdrowy styl życia. Studia przygotowują do podejmowania działalności pedagogicznej, wychowawczej i menedżerskiej w zakresie wychowania fizycznego i sportu. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę trenerską oraz naukowców z dziedziny nauk o kulturze fizycznej.

  Umiejętności uzyskane w trakcie studiów

  Nauczysz się:
  • techniki i metodyki różnych dyscyplin sportowych,
  • innowacyjnych form aktywności fizycznych przydatnych do organizowania czasu wolnego dzieci i młodzieży,
  • organizowania innowacyjnych zajęć w terenie,
  • organizowania imprez sportowo-rekreacyjnych i eventów,
  • organizowania prozdrowotnych form zajęć dla osób w różnym wieku oraz dla osób niepełnosprawnych,
  • projektowania i właściwej realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego.

  Ponadto program studiów umożliwia uzyskanie kompetencji instruktora dyscyplin sportowych, trenera personalnego lub instruktora kinezyprofilaktyki.

  Przykładowe przedmioty

  Obóz letni, kurs na wychowawcę wypoczynku, muzyka, rytm, taniec; teoria i metodyka piłki ręcznej, siatkowej, koszykowej, pływania, gimnastyki, lekkiej atletyki; zabawy i gry ruchowe; teoria sportu; wioślarstwo; techniki relaksacyjne; psychologia szkoły podstawowej; sportowe i rekreacyjne formy ruchowe; anatomia; antropologia

   

  Nasi absolwenci pracują jako:
  • instruktorzy wybranej dyscypliny sportu w klubach sportowych oraz placówkach oświatowych prowadzących grupy sportowe (UKS, TKKF, MOSiR),
  • instruktorzy kinezyprofilaktyki w instytucjach oświatowych i społecznych powiązanych z szeroko rozumianą kulturą fizyczną,
  • trenerzy personalni – w klubach fitness,
  • nauczyciele wychowania fizycznego,
  • pracownicy instytucji zajmującej się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu aktywności fizycznej.

  WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA

  Profil studiów: praktyczny

  Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • nauczycielska

  Kryteria kwalifikacji: Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • biologia
  • chemia
  • fizyka i astronomia / fizyka
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • biologia
  • chemia
  • fizyka i astronomia / fizyka
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • geografia
  • historia
  • informatyka
  • matematyka

  Dodatkowe informacje:

  Zdolność do podjęcia studiów na kierunku wychowanie fizyczne, kandydaci potwierdzają zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny pracy. Dzięki realizowanej współpracy ze środowiskiem sportowym studenci mogą otrzymać dodatkowe uprawnienia honorowane przez związki sportowe np.: stopień trenera UEFA C, uprawnienia sędziowskie i analityka piłkarskiego, licencję C Związku Piłki Ręcznej w Polsce, stopień instruktora sportu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, stopień instruktora sportu z siatkówki, pływania (w tym pływania korekcyjnego)   Ponadto już w trakcie pierwszego semestru studenci odbywają kurs na wychowawcę wypoczynku.