• 07 LIS 17

  Kierunek ma wyposażyć studenta w podstawowe elementy warsztatu naukowego z zakresu stosunków międzynarodowych, pozwalające na samodzielną analizę zarówno przeszłości, jak i bieżących wydarzeń międzynarodowych. W programie szczególną uwagę poświęcono podstawowym pojęciom i rozumieniu prawa, ekonomii, demografii i statystyki, nauce o państwie oraz historii stosunków międzynarodowych.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  W trakcie studiów:
  • poznasz wiadomości z zakresu prawa międzynarodowego, współczesnych systemów politycznych, międzynarodowych stosunków politycznych, finansowych, handlowych i kulturalnych, organizacji międzynarodowych, polskiej polityki zagranicznej oraz szeroko rozumianej wiedzy o Unii Europejskiej,
  • poznasz kulturowe korzenie współczesnej cywilizacji, historii, dyplomacji oraz bieżących problemów Polski i świata oraz podstawowe techniki aktywności publicznej i pracy umysłowej,
  • wybierając odpowiedni moduł monograficzny nabędziesz wiedzę i umiejętności dotyczące organizacji pozarządowych, stosunków międzynarodowych w krajach Południa, zasad dyplomacji i służby zagranicznej, kultur pozaeuropejskich, krajów anglosaskich, dziennikarstwa międzynarodowego.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują jako:
  – analitycy i specjaliści średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej,
  – pracownicy organizacji i instytucji międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą,
  – specjaliści ds. międzynarodowych w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych,
  – eksperci w szeroko rozumianych mediach

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • geografia
  • historia
  • historia sztuki
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • język polski

  Dodatkowe informacje:

  Poprzez spotkania z osobami kreującymi polską politykę zagraniczną (w ramach wykładów gościnnych) studenci mogą na bieżąco konfrontować swoją wiedzę i obraz medialny z rzeczywistością dyplomatyczną. Studenci mogą brać udział w pracach koła naukowego Aktywny Dialog Międzynarodowy oraz w projektach międzynarodowych prowadzonych przez wykładowców.