• 22 PAŹ 20

  Studiujący zapoznaje się z podstawową wiedzą z zakresu nauk ekonomicznych, prawnych, politycznych i historycznych, umożliwiającą mu poznanie i zrozumienie charakteru i mechanizmów funkcjonowania współczesnych stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Absolwent posiada umiejętność skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz biegle posługuje się dwoma językami obcymi.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Umiejętności nabyte w trakcie studiów:
  • poznasz wiadomości z zakresu prawa międzynarodowego, współczesnych systemów politycznych, międzynarodowych stosunków politycznych, finansowych, handlowych i kulturalnych, organizacji międzynarodowych, polskiej polityki zagranicznej oraz szeroko rozumianej wiedzy o Unii Europejskiej,
  • poznasz kulturowe i cywilizacyjne korzenie współczesnej cywilizacji, historii, dyplomacji oraz bieżących problemów Polski i świata oraz podstawowe techniki aktywności publicznej,
  • wybierając odpowiednią specjalność, nabędziesz wiedzę i umiejętności dotyczące polityki międzynarodowej w wymiarze globalnym i regionalnym, funkcjonowania gospodarki światowej i zasadach rynku międzynarodowego, komunikowania międzykulturowego i lobbingu międzynarodowego.

  Przykładowe przedmioty:
  polityka zagraniczna Kanady, prawo dyplomatyczne i konsularne; ewolucja w ujęciu historycznym, polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii, cywilizacja islamu w Krajach Południa, integracja europejska, współczesne systemy polityczne, dyplomacja ekonomiczna, międzynarodowe stosunki gospodarcze, międzynarodowe stosunki kulturalne, sztuka perswazji i wystąpień publicznych, lobbing w stosunkach międzynarodowych

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci spełniają się zawodowo i robią karierę jako:
  • analitycy i specjaliści średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej,
  • pracownicy organizacji i instytucji międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą,
  • specjaliści ds. międzynarodowych w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych,
  • eksperci w szeroko rozumianych mediach.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • studia nad organizacjami pozarządowymi;
  • stosunki międzynarodowe w krajach południa;
  • dyplomacja i służba zagraniczna;
  • studia pozaeuropejskie;
  • studia brytyjskie i amerykańskie

  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • geografia
  • historia
  • historia sztuki
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • język polski

  Dodatkowe informacje:

  Poprzez spotkania z osobami kreującymi polską polityką zagraniczną (w ramach wykładów gościnnych) studenci mogą na bieżąco konfrontować swoją wiedzę i obraz medialny z rzeczywistością dyplomatyczną. Studenci mogą brać udział w pracach koła naukowego: Aktywny Dialog Międzynarodowy oraz w projektach międzynarodowych, prowadzonych przez wykładowców.