• 07 LIS 17

  Kierunek przedsiębiorczość i inwestycje ma na celu z jednej strony przekazanie wiedzy z zakresu ekonomii, nauk o zarządzaniu i pokrewnych dyscyplin naukowych, a z drugiej rozwijanie umiejętności praktycznych w zakresie prowadzenia małego przedsiębiorstwa, rozwijania biznesu rodzinnego lub rozwijania kariery lokalnego lidera – kreatora przedsięwzięć gospodarczych i inicjatyw w lokalnej społeczności.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • krytycznie analizować zjawiska i procesy ekonomiczne zachodzące w małych i średnich przedsiębiorstwach,
  • posługiwać metodami i technikami niezbędnymi do rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem instrumentów, metod, narzędzi analitycznych i organizatorskich,
  • realizować własne pomysły biznesowe w formie małej firmy,
  • zakładać oraz prowadzić własną działalność gospodarczą w skali lokalnej, krajowej lub międzynarodowej.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci są przygotowani do:
  – założenia i rozwijania własnego biznesu,
  – przejęcia biznesu rodzinnego,
  – pracy na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych w ma­łych i średnich przedsiębiorstwach, w firmach konsultingowych i innych organizacjach typu instytucje wspierania przedsiębiorczości,
  – pełnienia roli lidera przedsiębiorczo­ści lokalnej, np. na wsi, w małej miejscowości.
  Profil praktyczny umożliwia kształ­cenie pod kątem oczekiwań pracodawców i z udziałem praktyków – przedsiębiorców, menedżerów i specjalistów.

  Profil studiów: praktyczny

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • inwestycje w przedsiębiorstwie;
  • innowacje w przedsiębiorstwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • geografia
  • historia
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • biologia
  • chemia
  • fizyka i astronomia / fizyka
  • geografia
  • historia
  • informatyka
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje:

  Kierunek przedsiębiorczość i inwestycje: – zapewnia innowacyjne formy realizacji zajęć: teoria połączona z praktyką, spotkania z przedsiębiorcami, gry decyzyjne, case studies, praca w małych zespołach, tworzenie autorskich projektów oraz wiele innych, – daje możliwość pracy w kołach naukowych, m.in. Biznes Innowacje Networking, Koło Naukowe Ekonomiki Przedsiębiorstwa, Koło Naukowe Finansów i Zarządzania, – zwiększa możliwość samozatrudnienia/zatrudnienia od razu po zakończeniu studiów.