• 07 LIS 17

  Kierunek optyka okularowa przygotowuje do pracy w firmach, które wytwarzają, naprawiają lub świadczą usługi związane z urządzeniami optycznymi.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • jak działają, jak się wytwarza i obrabia soczewki,
  • jakie są wady wzroku i jak się je koryguje,
  • fizycznych podstaw diagnostyki medycznej,
  • wykorzystywania aparatury optycznej,
  • anatomii i fizjologii oka.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują w:
  – zakładach optycznych,
  – szpitalach i przychodniach,
  – zakładach produkujących sprzęt optyczny

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • fizyka i astronomia / fizyka
  • matematyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • biologia
  • chemia
  • geografia
  • informatyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • język obcy nowożytny: dowolny
  • język polski

  Dodatkowe informacje:

  Optyka okularowa jest jednym z nielicznych takich kierunków w kraju.