Opłaty za studia niestacjonarne wprowadzone zostaną stosowną uchwałą Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego przed rozpoczęciem rekrutacji na Uniwersytecie Szczecińskim.
Czesne na studiach niestacjonarnych kształtuje się mniej więcej na poziomie 1500-2500 PLN za semestr, w zależności od kierunku. Istnieje możliwość rozłożenia opłaty za studia niestacjonarne na maksymalnie 4 raty. Deklarację opłaty za studia składamy wraz z kompletem dokumentów na studia.