• 08 LIS 17

  Koncepcja kształcenia na kierunku lingwistyka dla biznesu – tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie zakłada równoległe przekazywanie studentom wiedzy z zakresu kultury rosyjskiego i niemieckiego obszaru językowego z kształtowaniem ich umiejętności językowych, tak na poziomie interkulturowej kompetencji komunikacyjnej, jak i na podstawowym poziomie kompetencji translatorycznej, w odniesieniu do tekstów o charakterze ekonomicznym lub prawniczym. Ważne z punktu widzenia rynku pracy jest wdrażanie studentów do aktywnego uczestnictwa w sferze społeczno-gospodarczej, a szczególnie do doskonalenia warsztatu tłumacza w zakresie przekładu pisemnego i ustnego.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • posługiwać specjalistycznym językiem rosyjskim i niemieckim,
  • prowadzić korespondencję biznesową (tłumaczenia) w obu językach obcych,
  • aktywnie uczestniczyć w negocjacjach i spotkaniach biznesowych.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci spełniają się zawodowo i robią karierę jako:
  – tłumacze polsko-rosyjsko-niemieccy,
  – asystenci radców prawnych,
  – asystenci menedżerów,
  – językowi koordynatorzy biznesu.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • geografia
  • historia
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje:

  Studia zapewniają wyposażenie absolwenta w kompetencje tłumacza języka specjalistycznego: biznesowego lub prawniczego (w zależności od wybranego modułu)