• 07 LIS 17

  Genetyka i biologia eksperymentalna ze względu na program nauczania jest unikatowym kierunkiem w kraju. Kierunek ten stworzono z myślą o pasjonatach chcących zdobywać szczegółową wiedzę z zakresu biologii podstawowej, a szczególnie molekularnej, na różnych poziomach organizacji i rozwoju organizmów. W programie studiów położono szczególny nacisk na zajęcia laboratoryjne, co umożliwia studentom opanowanie umiejętności posługiwania się specjalistyczną aparaturą oraz nowoczesnymi technikami badawczymi.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • stosować nowoczesne metody i techniki wykorzystywane w genetyce i biologii eksperymentalnej,
  • posługiwać nowoczesną, specjalistyczną aparaturą badawczą,
  • stawiać hipotezy naukowe,
  • planować i wykonywać doświadczenia,
  • interpretować uzyskane wyniki badań.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują w:
  – laboratoriach: analitycznych, diagnostycznych, przemysłu farmaceutycznego i spożywczego,
  – stacjach hodowli roślin i zwierząt,
  – przedsiębiorstwach nasiennych,
  – firmach farmaceutycznych i biotechnologicznych,
  – uczelniach wyższych

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • biologia
  • chemia
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • matematyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • fizyka i astronomia / fizyka
  • geografia
  • informatyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • język polski
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje:

  Studenci mogą korzystać z nowoczesnej, specjalistycznej aparatury laboratoryjnej, w którą jest wyposa­żony Wydział Biologii.