• 22 PAŹ 20

  Naszą markę tworzą nasi absolwenci. Mamy program studiów skierowany do młodych ludzi zainteresowanych polityką, doświadczoną kadrę, nowoczesną infrastrukturę i intensywne życie studenckie. Zajrzymy „od kuchni” na scenę polityczną – debaty, sondaże, kampanie, programy, wywiady – dowiesz się jak są realizowane. Na politologii musi być też czas na dyskusję o polityce i aktualnych wydarzeniach politycznych.

   

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:

  • analizowania zjawisk politycznych,
  • prowadzenia kampanii politycznych i społecznych,
  • działania w partiach i organizacjach politycznych
  • przygotowywania wystąpień ustnych i pisemnych,
  • tworzenia ekspertyz dla mediów
  • projektowania polityk administracji rządowej i samorządowej

   

  Przykładowe przedmioty:

  organizacja i prowadzenie kampanii wyborczej, public relations, polityka lokalna, partie i ugrupowania polityczne w Polsce, wybory i kampanie wyborcze w Polsce, badania ilościowe i jakościowe w naukach o polityce, protokół w polityce i dyplomacji, kształtowanie polityki publicznej, analiza bieżących wydarzeń politycznych organizacje pozarządowe, przywództwo polityczne, administracja publiczna, marketing polityczny, systemy wyborcze.

   

  KARIERA I PRACA

  Wielu naszych absolwentów zostaje posłami, senatorami, radnymi, dyrektorami urzędów, komentatorami politycznymi, prowadzą kampanie wyborcze czy biura poselskie. Pracują także w mediach i agencjach public relations, organizacjach eksperckich i analitycznych, administracji rządowej i samorządowej i instytucjach Unii Europejskiej.

  WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  Forma studiów: stacjonarne

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • doradztwo polityczne
  • marketing w administracji i polityce
  • polityka międzynarodowa

  Kryteria kwalifikacji: Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

  Dodatkowe informacje:

  Nasi studenci mają możliwość odbycia studiów częściowych w wielu krajach Europy w ramach programu UE Erasmus Plus oraz wyjazdów studyjnych do Brukseli czy Strasburga. Zawsze słynęliśmy z bogatego życia studenckiego W naszym Instytucie powstała pracownia, w której prowadzi się badania wyborcze, gdzie odbywają  się zajęcia i spotkania z politykami oraz można podziwiać kolekcję plakatów wyborczych z ostatnich 25 lat. Absolwenci wydziału odgrywają pierwszoplanową rolę w strukturach partii politycznych, czego przykładem są osoby m.in. Joachima Brudzińskiego, Grzegorza Napieralskiego, Sławomira Nitrasa i Leszka Dobrzyńskiego. Więcej informacji na stronie: polityka.usz.edu.pl