• 22 PAŹ 20

  To kierunek studiów dla osób, które pragną rozwijać swoje zainteresowania światem przyrody ożywionej. Studia obejmują wiedzę z zakresu biologii ogólnej, opartej na fundamencie nauk matematyczno-przyrodniczych z uwzględnieniem praw fizyki i reguł chemicznych. Absolwent potrafi interpretować i opisywać zjawiska przyrodnicze na podstawie przeprowadzonych samodzielnie i zespołowo badań laboratoryjnych, terenowych i studiów literaturowych z uwzględnieniem aspektów etycznych.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • rozpoznawania gatunków roślin, zwierząt, grzybów,
  • budowy i podstaw funkcjonowania organizmów na różnych poziomach,
  • planowania i wykonywania analiz laboratoryjnych oraz badań terenowych,
  • stawiania hipotez badawczych i interpretacji wyników badań.

  Przykładowe przedmioty:
  botanika ogólna, fizjologia roślin, dendrologia, ichtiologia, biotechnologia roślin, ochrona przyrody, podstawy entomologii, biologia odporności ssaków, zoologia z elementami anatomii kręgowców, siedliska przyrodnicze

  KARIERA I PRACA

  Absolwenci tego kierunku spełniają się zawodowo i podejmują zatrudnienie jako:
  • pracownicy laboratoriów (medycznych, farmaceutycznych, biotechnologicznych, badawczych, stacji krwiodawstwa, stacji
  sanitarno-epidemiologicznej),
  • nauczyciele i specjaliści w zakresie edukacji przyrodniczej,
  • przedstawiciele firm farmaceutycznych i biotechnologicznych,
  • pracownicy naukowi i badawczo-dydaktyczni uczelni wyższych,
  • pracownicy firm i instytucji realizujących zadania związane z ochroną przyrody i ekspertyzami przyrodniczymi,
  • pracownicy firm zajmujących Się behawiorystyką i tresurą zwierząt.

  WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  Forma studiów: stacjonarne

  ECTS: 180


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji: Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • biologia
  • chemia
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • matematyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • fizyka i astronomia / fizyka
  • geografia
  • informatyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • język polski
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje:

  Zdolność do podjęcia studiów na kierunku biologia, kandydaci potwierdzają zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny pracy.   Studenci w trakcie studiów: • mogą korzystać z nowoczesnej, specjalistycznej aparatury badawczej Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii (CBMiB), • rozwijają swoje zainteresowania w kołach naukowych pod opieką specjalistów z wybranej dziedziny (Studenckie Koło Naukowe Biologów Komórki „Matrix”, Genetyków, Hydrobiologów, „PLantX”, Zoologii Kręgowców „Wąsatka”, Mikrobiologów i Immunologów), • mogą uczestniczyć w międzynarodowej mobilności edukacyjnej ERA SMUS (studia i praktyki) oraz wymianie Program Edukacja w ramach Funduszu norweskiego.