• 02 SIE 21
  Zapisy do domów studenckich

  Zostałeś/aś przyjęty na studia i szukasz miejsca dla siebie ? Chcemy Ci pomóc, dlatego dostarczamy informacje krok po kroku o przyznaniu miejsca w domu studenckim.

  1. Kandydat, który w systemie ERK otrzymał komunikat o przyjęciu na studia może ubiegać się o miejsce w domu studenckim US.
  2. Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim jest dostępny w bocznym menu (dół strony) po zalogowaniu do systemu ERK.
  3. Wniosek należy wypełnić elektronicznie, wpisując niezbędne dane m.in. dochód netto na osobę w rodzinie, informację o posiadanym orzeczeniu o niepełnosprawności, odległość od stałego miejsca zamieszkania do uczelni oraz dokonując wyboru domu studenckiego i rodzaju pokoju ( szczegółowe informacje o lokalizacji domów studenckich US dostępne pod adresem strony: https://studenci.usz.edu.pl/domy-studenckie-galeria/
  4. Wypełniony wniosek należy zatwierdzić.
  5. Po otrzymaniu od Komisji Stypendialnej komunikatu zwrotnego o przydzieleniu miejsca w domu studenckim, osoby przyjęte na studia akceptują komunikat w systemie ERK, dokonują wpłaty zaliczki 70 zł, wczytują dowód wpłaty zaliczki oraz wczytują deklarację zamieszkania w przyznanym pokoju.
  6. Po wczytaniu przez kandydata dowodu wpłaty i deklaracji Komisja stypendialna przyznaje miejsce w domu studenckim.
  7. Informacje dotyczące:
  • harmonogramu przyznawania miejsc,
  • zasad przyznawanie miejsc w domach studenckich
  • stawek opłat za zamieszkiwanie w domach studenckich*
  • kontakcie do poszczególnych domów studenckich

  dostępne pod adresem strony: https://studenci.usz.edu.pl/domy-studenckie/

   

  *WAŻNA INFORAMCJA DOTYCZĄCA OPŁAT- zgodnie z Zarządzeniem 126/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie opłat za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Szczecińskiego w związku z ograniczeniem funkcjonowania Uniwersytetu Szczecińskiego została ustalona jednakowa stawka opłaty za zakwaterowanie w domach studenckich US bez względu na wielkość pokoju i liczbę osób w nim zamieszkałych. Pełna treść zarządzenia dostępna pod adresem: https://studenci.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Zarz%C4%85dzenie-nr-126.2021-w-spr.-op%C5%82at-w-domach-studenckich-w-zwi%C4%85zku-z-organiczeniem.pdf