• 31 SIE 21
  Wyjedź na MOST

  Zapoznaj się z programem MOST i studiuj na jednej z 19 uczelni w całej Polsce. 

  Program MOST jest systemem mobilności studentów pozwalającym jego uczestnikom na odbycie części studiów poza uczelnią macierzystą. W chwili obecnej w programie uczestnicy 19 uczelni z całej Polski, a ich lista dostępna jest na stronie Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia, gdzie również znajduje się regulamin uczestnictwa w programie oraz kontakt osób zajmujących się MOST-em w poszczególnych uczelniach. Wyjazd na inną uczelnię pozwala na:

  • uczestnictwo w zajęciach nie oferowanych na uczelni macierzystej
  • dostęp do bibliotek, laboratoriów uczelni przyjmującej
  • kontakt ze specjalistami z dziedzin, które nas interesują, a których być może nie ma na uczelni macierzystej
  • najważniejsze na końcu… możliwość rozwoju własnych zainteresowań i pogłębiania wiedzy, która zawsze może zaprocentować w przyszłości oraz nawiązanie nowych kontaktów

   

  Warunki uczestnictwa

  Należy mieć zaliczony drugi semestr studiów jednolitych magisterskich lub studiów I stopnia. W przypadku studiów II stopnia możliwość wyjazdu zapewnia dopiero zaliczenie pierwszego semestru studiów. Dodatkowym warunkiem jest zaliczenie semestru/roku poprzedzającego wyjazd.

   

  Jak aplikować?

  Aplikacja na program MOST jest bardzo prosta. Wystarczy zarejestrować się w Internetowej Rejestracji Kandydatów MOST, uzupełnić wymagane dane, wybrać uczelnię oraz kierunek, na którym chcielibyśmy studiować. Następnie należy wydrukować wypełniony kwestionariusz, podpisać i skan takiego dokumentu przesłać na adres mailowy do Uczelnianego Koordynatora Programu MOST  Ewy Czerwińskiej adres e-mail: ewa.czerwinska@usz.edu.pl. Sprawdzony wniosek przekazany zostanie przekazany Prodziekanowi ds. Studenckich oraz Prorektorowi ds. Studenckich do zatwierdzenia, a następnie wprowadzony przez Koordynatora do systemu IRK MOST. O przyznaniu miejsc zadecyduje Uniwersytecka Komisja Kształcenia.

   

  Więcej informacji na stronie : https://studenci.usz.edu.pl/most/