• 08 LIS 22
  Wybierz dla siebie studia II stopnia

  Kandydacie,

   na kierunkach, na których limity nie zostały jeszcze wyczerpane – możesz się zarejestrować – nie zwlekaj!

  Zapisy na nabory dodatkowe będą odbywać się poprzez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK). W systemie należy dokonać rejestracji (nie dotyczy osób już zarejestrowanych w systemie), wybrać kierunek, uiścić opłatę rekrutacyjną (nie ma potrzeby oczekiwania na zaksięgowanie opłaty rekrutacyjnej), oraz uzupełnić swoje wyniki.

  Następnym krokiem będzie kontakt z Komisją Rekrutacyjną na Wydziale (lista kontaktów do Komisji znajduje się w systemie ERK, w lewym bocznym menu) w celu umówienia terminu złożenia dokumentów.

  Na wydział Kandydaci przychodzą z kompletem wymaganych dokumentów w oryginale wraz z ich kserokopiami, potwierdzeniem uiszczenia opłaty rekrutacyjnej oraz ze zdjęciem (1 szt.)

  Lista dostępnych kierunków >TUTAJ<