14 października 2020 roku ruszają nabory dodatkowe, na kierunkach, których limity nie zostały jeszcze wyczerpane.

Zapisy na nabory dodatkowe będą odbywać się poprzez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK). W systemie należy dokonać rejestracji (nie dotyczy osób już zarejestrowanych w systemie), wybrać kierunek, uiścić opłatę rekrutacyjną oraz uzupełnić swoje wyniki.

Następnym krokiem będzie kontakt z Komisją Rekrutacyjną na Wydziale (lista kontaktów do Komisji znajduje się na koncie w ERK, w bocznym menu) w celu umówienia terminu złożenia dokumentów.

Na wydział Kandydaci przychodzą z kompletem wymaganych dokumentów w oryginale wraz z ich kserokopiami, potwierdzeniem uiszczenia opłaty rekrutacyjnej oraz ze zdjęciami (2 szt.)

   Lista wymaganych dokumentów.