Od 1.02.2021 roku rozpocznie się rekrutacja śródroczna, rejestracja potrwa do 24.02.2021 roku.

Ogłoszenie wyników nastąpi 26 lutego 2021 roku.

W ofercie mamy dla Was dwa kierunki na studiach II stopnia:

Zapisy na nabory będą odbywać się poprzez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK). W systemie należy dokonać rejestracji, wybrać kierunek, uiścić opłatę rekrutacyjną oraz uzupełnić swoje wyniki.

Następnym krokiem będzie kontakt z Komisją Rekrutacyjną na Wydziale, w celu umówienia terminu złożenia dokumentów.

Lista kontaktów do Komisji

Na wydział Kandydaci przychodzą z kompletem wymaganych dokumentów w oryginale wraz z ich kserokopiami, potwierdzeniem uiszczenia opłaty rekrutacyjnej oraz ze zdjęciami (2 szt.)

Lista wymaganych dokumentów

Rekrutacja na studia II stopnia odbywa się za pośrednictwem Elektronicznej Rejestracji Kandydatów.