Kandydacie,

Od 14 czerwca 2021 roku rozpoczyna się rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim!!!

Zapisy na studia będą odbywać się poprzez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK).

 

Terminy dla kandydatów na stacjonarne studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

 

I nabór:

14.06-09.07.2021 – Rejestracja w systemie ERK, wybór kierunku studiów, dokonywanie wpłat   opłaty rekrutacyjnej – I etap.

15.07.2021      Informacja dla kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego do II etapu.

16.07-22.07.2021 – Zaczytywanie kompletu dokumentów w systemie ERK dla  kandydatów zakwalifikowanych do II etapu.

– Zaczytywanie w systemie ERK oświadczeń o gotowości podjęcia studiów w US w przypadku niezakwalifikowania do II etapu.

26.07.2021      –  Ogłoszenie wyników.

Egzamin z pływania na kierunku Wychowanie fizyczne odbędzie się w terminie 11-12 lipiec. 

Egzamin odbędzie się na pływalni FLOATING ARENA SZCZECIN ul. Wąska 16,  dniu 11.07 o godzinie 11.00, w dniu 12.07 o godzinie 12.00.

 

II nabór

19.07-13.08.2021 – Rejestracja w systemie ERK, wybór kierunku studiów, dokonywanie wpłat   opłaty rekrutacyjnej – I etap.

19.08.2021      – Informacja dla kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego do II etapu.

20.08-25.08.2021 – Zaczytywanie kompletu dokumentów w systemie ERK dla  kandydatów zakwalifikowanych do II etapu.

– Zaczytywanie w systemie ERK oświadczeń o gotowości podjęcia studiów w US w przypadku niezakwalifikowania do II etapu.

 27.08.2021      –  Ogłoszenie wyników.

Egzamin z pływania na kierunku Wychowanie fizyczne odbędzie się w terminie 16 sierpnia. 

 

III nabór

23.08-15.09.2021 – Rejestracja w systemie ERK, wybór kierunku studiów, dokonywanie wpłat   opłaty rekrutacyjnej – I etap.

     21.09.2021      – Informacja dla kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego do II etapu.

22.09-28.09.2021 – Zaczytywanie kompletu dokumentów w systemie ERK dla  kandydatów  zakwalifikowanych do II etapu.

– Zaczytywanie w systemie ERK oświadczeń o gotowości podjęcia studiów w US w przypadku niezakwalifikowania do II etapu.

    29.09.2021      –  Ogłoszenie wyników.

Egzamin z pływania na kierunku Wychowanie fizyczne odbędzie się w terminie 17  września. 

 

Terminy dla kandydatów na stacjonarne studia II stopnia oraz wszystkie studia niestacjonarne

 

I nabór

14.06-13.08.2021 – Rejestracja w systemie ERK, wybór kierunku studiów, dokonywanie wpłat   opłaty rekrutacyjnej – I etap.

19.08.2021    –  Informacja dla kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego do II etapu.

20.08-25.08.2021 – Zaczytywanie kompletu dokumentów w systemie ERK dla  kandydatów zakwalifikowanych do II etapu.

– Zaczytywanie w systemie ERK oświadczeń o gotowości podjęcia studiów w US w przypadku niezakwalifikowania do II etapu.

27.08.2021      –  Ogłoszenie wyników.

 

II nabór

23.08-15.09.2021 – Rejestracja w systemie ERK, wybór kierunku studiów, dokonywanie wpłat   opłaty rekrutacyjnej – I etap.

21.09.2021      – Informacja dla kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego do II etapu.

22.09-28.09.2021 – Zaczytywanie kompletu dokumentów w systemie ERK dla  kandydatów zakwalifikowanych do II etapu.

– Zaczytywanie w systemie ERK oświadczeń o gotowości podjęcia studiów w US w przypadku niezakwalifikowania do II etapu.

    29.09.2021      –  Ogłoszenie wyników.

 

Terminarz dla kandydatów z dokumentem uzyskanym za granicą, zarówno obywateli polskich, jak i cudzoziemców: terminy – dokument uzyskany za granicą