• 29 KW. 20
    Terminy matur 2020

    Drodzy Maturzyści!

    Egzaminy pisemne maturalne rozpoczną się 8 czerwca. Nie będzie w tym roku egzaminów maturalnych ustnych. Egzamin potwierdzające kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca do 9 lipca. Tak wygląda harmonogram tegorocznych wiosennych egzaminów.

    Szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-2020