• 29 KWI 21

  * Kierunek zostanie uruchomiony po pozytywnym zatwierdzeniu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

  To unikatowy kierunek stworzony z myślą o osobach, które chcą nieść pomoc osobom z niepełnosprawnościami. Studia przygotowują do prowadzenia zajęć z zakresu kinezyterapii oraz innych różnorodnych form terapii dla osób z niepełnosprawnością umysłową lub fizyczną.

  Nauczysz się:

  •  stosowania nowoczesnych i tradycyjnych form terapii, wykorzystujących elementy związane m.in. ze sztuką, muzyką, tańcem, literaturą,  fotografią czy filmem,
  • zastosowania różnorodnych form aktywności fizycznej, jakie można wykorzystać w rehabilitacji dzieci i młodzieży,
  • prowadzenia zajęć ruchowych i dostosowania ich do niepełnosprawności pacjenta,
  • propagowania zdrowego stylu życia wśród osób w różnym wieku.

   

  Przykładowe przedmioty:

  muzykoterapia, animaloterapia, fototerapia, choreoterapia, estetoterapia, odnowa biologiczna, zarządzanie czasem, trening regulacji emocji z mindfilness, automasaż.

  Kariera i praca

  Nasi absolwenci znajdą zatrudnienie w:

  • placówkach terapeutycznych,
  • placówkach rehabilitacyjnych,
  • ośrodkach sanatoryjnych i uzdrowiskowych,
  • świetlicach i placówkach oświatowych.

   

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • kinezyterapia
  • arteterapia

  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.


  Dodatkowe informacje:

  Kierunek zostanie uruchomiony po pozytywnym zatwierdzeniu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.