• 22 PAŹ 20

  Teologia to kierunek odpowiedni dla wszystkich, którzy interesują się Biblią, chrześcijaństwem, działalnością i nauką Kościoła oraz chcą głębiej zrozumieć sens życia człowieka. Teologię studiują więc ci, którzy wstępują do wyższego seminarium duchownego lub zgromadzenia zakonnego, ale także świeccy – kobiety i mężczyźni – którzy pragną pogłębić swoją wiarę i wiedzę o Bogu, a chcieliby także umieć przekazywać ją innym.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • wielu ciekawych kwestii z filozofii oraz z historii Kościoła,
  • czytać i rozumieć Pismo Święte,
  • rozumieć katolicką naukę o poszczególnych prawdach wiary,
  • kompetentnie dyskutować o Bogu i Kościele,
  • prowadzić katechezę w szkole (specjalność nauczycielska),
  • pomagać innym i sobie w komunikacji i relacjach interpersonalnych.

  Przykładowe przedmioty:
  środowisko biblijne, liturgika fundamentalna, etyka, język łaciński, teologia duchowosci: rozwój duchowy człowieka, historia Koscioła w Polsce, liturgika: rok liturgiczny, wprowadzenie ogólne do Pisma Swietego, egzegeza Starego Testamentu: Piecioksiag

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują jako:
  • osoby pełniące różne funkcje w strukturach Kościoła rzymskokatolickiego (świeccy i duchowni),
  • nauczyciele religii w szkołach,
  • wychowawcy w placówkach i instytucjach oświatowo-kulturalnych,
  • specjaliści w różnego rodzaju firmach, gdzie pracodawca ceni sobie odniesienie do wartości chrześcijańskich.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 300


  Specjalności:

  • komunikacja interpersonalna i społeczna;
  • nauczycielska.

  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

  Dodatkowe informacje:

  Teologia jest kierunkiem jedynym w swoim rodzaju, który nie ma odpowiednika w całej ofercie rekrutacyjnej Uniwersytetu; jest także nieobecna na większości innych uczelni wyższych, które nie mają w swoich strukturach wydziałów teologicznych. Biblioteka, jaką mają do dyspozycji studenci teologii, jest największym tego rodzaju księgozbiorem w całej północno-zachodniej Polsce.