• 22 PAŹ 20

  Teologia to kierunek odpowiedni dla wszystkich, którzy interesują się Biblią, chrześcijaństwem, działalnością i nauką Kościoła oraz chcą głębiej zrozumieć sens życia człowieka. Teologię studiują więc ci, którzy wstępują do wyższego seminarium duchownego lub zgromadzenia zakonnego, ale także świeccy – kobiety i mężczyźni – którzy pragną pogłębić swoją wiarę i wiedzę o Bogu, a chcieliby także umieć przekazywać ją innym.

  Umiejętności uzyskane w trakcie studiów

  Nauczysz się:
  • wielu ciekawych kwestii z filozofii oraz z historii Kościoła,
  • czytać i rozumieć Pismo Święte,
  • rozumieć katolicką naukę o poszczególnych prawdach wiary,
  • kompetentnie dyskutować o Bogu i Kościele,
  • prowadzić katechezę w szkole (specjalność nauczycielska),
  • pomagać innym i sobie w komunikacji oraz relacjach interpersonalnych.

  Przykładowe przedmioty

  środowisko biblijne; liturgika fundamentalna; etyka; język łaciński; teologia duchowości: rozwój duchowy człowieka; historia Kościoła w Polsce; liturgika: rok liturgiczny; wprowadzenie ogólne do Pisma Świętego; egzegeza Starego Testamentu: Pięcioksiąg

  Kariera i praca

  Nasi absolwenci pracują jako:
  • osoby pełniące różne funkcje w strukturach Kościoła rzymskokatolickiego (świeccy i duchowni),
  • nauczyciele religii w szkołach,
  • wychowawcy w placówkach i instytucjach oświatowo-kulturalnych,
  • specjaliści w różnego rodzaju firmach, gdzie pracodawca ceni sobie odniesienie do wartości chrześcijańskich,
  • liderzy stowarzyszeń, fundacji oraz grup i wspólnot kościelnych.

  WYDZIAŁ TEOLOGICZNY

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  Forma studiów: stacjonarne

  ECTS: 300


  Specjalności:

  • komunikacja interpersonalna i społeczna;
  • nauczycielska.

  Kryteria kwalifikacji: Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

  Dodatkowe informacje:

  Teologia jest kierunkiem jedynym w swoim rodzaju, który nie ma odpowiednika w całej ofercie rekrutacyjnej uniwersytetu; jest także nieobecna na większości innych uczelni wyższych, które nie mają w swoich strukturach wydziałów teologicznych. Biblioteka, jaką mają do dyspozycji studenci teologii, jest największym tego rodzaju księgozbiorem w całej północno-zachodniej Polsce.