• 09 MAJ 19

  Archeologia

  Studia na tym kierunku pozwalają na uzyskanie podstawowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do poznawania oraz rozumienia zjawisk kulturowych w dziejach człowieka: od epoki kamienia po czasy nowożytne. Studiujący zapoznaje się z metodami, koncepcjami i kierunkami badawczymi w archeologii oraz zyskuje kompetencje w zakresie źródłoznawstwa archeologicznego, muzealnictwa i ochrony zabytków, konserwacji i dokumentacji zabytków archeologicznych. Czas trwania studiów:

  • 22 PAŹ 20

  Archeologia

  Studia na tym kierunku pozwalają na uzyskanie podstawowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do poznawania oraz rozumienia zjawisk kulturowych w dziejach człowieka: od epoki kamienia po czasy nowożytne. Studiujący zapoznaje się z metodami, koncepcjami i kierunkami badawczymi w archeologii oraz zyskuje kompetencje w zakresie źródłoznawstwa archeologicznego, muzealnictwa i ochrony zabytków, konserwacji i dokumentacji zabytków archeologicznych. Czas trwania studiów:

  • 22 PAŹ 20

  Bałtyckie studia kulturowe

  Bałtyckie studia kulturowe realizują specjalistyczny, autorski, wyjątkowy program, ukierunkowany na różne aspekty dziedzictwa i przede wszystkim najnowsze zjawiska w kulturze państw nadbałtyckich. Dają możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności  niezbędnych do działania w sektorze kultury i turystyki oraz kompetencje niezbędne do działań animacyjnych oraz rozwijania indywidualnych zainteresowań.   W trakcie studiów wykorzystywane są także atuty Szczecina i

  • 30 MAJ 19

  Bałtyckie studia kulturowe

  Bałtyckie studia kulturowe realizują specjalistyczny, autorski, wyjątkowy program, ukierunkowany na różne aspekty dziedzictwa i przede wszystkim najnowsze zjawiska w kulturze państw nadbałtyckich. Dają możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności  niezbędnych do działania w sektorze kultury i turystyki oraz kompetencje niezbędne do działań animacyjnych oraz rozwijania indywidualnych zainteresowań.   W trakcie studiów wykorzystywane są także atuty Szczecina i

  • 09 MAJ 19

  Bezpieczeństwo narodowe

  Program studiów uwzględnia przede wszystkim kwestie związane z wojskiem i siłami zbrojnymi, coraz bardziej istotnymi w dobie narastających we współczesnym świecie konfliktów i klęsk żywiołowych. Studiujący nabyć mogą wiedzę i praktyczne umiejętności przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym, przestępczości międzynarodowej, a także katastrofom technicznym i naturalnym. UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW Nauczysz się: • przewidywać, analizować oraz stosować

  • 22 PAŹ 20

  Bezpieczeństwo narodowe

  Program studiów uwzględnia przede wszystkim kwestie związane z wojskiem i siłami zbrojnymi, coraz bardziej istotnymi w dobie narastających we współczesnym świecie konfliktów i klęsk żywiołowych. Studiujący nabyć mogą wiedzę i praktyczne umiejętności przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym, przestępczości międzynarodowej, a także katastrofom technicznym i naturalnym. UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW Nauczysz się: • przewidywać, analizować oraz stosować

  • 09 MAJ 19

  Bezpieczeństwo narodowe

  Wyzwania współczesnego świata pokazują, że dziedzina bezpieczeństwa stanowi jeden z najważniejszych czynników współczesnego kształcenia. Zagrożenia terrorystyczne, przestępczość zorganizowana, a także katastrofy techniczne, jak i naturalne wymagają specjalistycznej wiedzy, aby im przeciwdziałać. Studenci w trakcie zajęć uczą się: przewidywać, analizować oraz stosować procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego indywidualnie oraz w zespole, a także gromadzić, przetwarzać i

  • 22 PAŹ 20

  Bezpieczeństwo narodowe

  Wyzwania współczesnego świata pokazują, że dziedzina bezpieczeństwa stanowi jeden z najważniejszych czynników współczesnego kształcenia. Zagrożenia terrorystyczne, przestępczość zorganizowana, a także katastrofy techniczne, jak i naturalne wymagają specjalistycznej wiedzy, aby im przeciwdziałać. Studenci w trakcie zajęć uczą się: przewidywać, analizować oraz stosować procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego indywidualnie oraz w zespole, a także gromadzić, przetwarzać i

  • 22 PAŹ 20

  Bezpieczeństwo wewnętrzne

  Studiujący zapoznać się mogą z istotnymi kwestiami dotyczącymi np. przestępczości i terroryzmu oraz uzyskać wiedzę i umiejętności przydatne zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Studiujący zapoznaje się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa, ochrony osób i mienia oraz funkcjonowaniem państwa i jego organów. UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW Nauczysz się: • kierowania i zarządzania zespołami ludzkimi

  • 09 MAJ 19

  Bezpieczeństwo wewnętrzne

  Studiujący zapoznać się mogą z istotnymi kwestiami dotyczącymi np. przestępczości i terroryzmu oraz uzyskać wiedzę i umiejętności przydatne zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW Nauczysz się: • kierowania i zarządzania zespołami ludzkimi w działaniach na rzecz bezpieczeństwa, w szczególności zarządzania kryzysowego, • zbierania i analizy informacji dotyczących zagrożeń kryminalnych