• 22 PAŹ 20

  Celem studiów jest przygotowanie do zawodu literata i prowadzenia twórczej aktywności w sferze kultury artystycznej i medialnej. Studiujący zdobyć mogą wiedzę na temat procesu twórczego, literatury współczesnej, różnorakich form wypowiedzi literackich i paraliterackich oraz instytucji literackich, jak również pozyskać umiejętności interpretacji tekstu oraz wypowiadania się w formach literackich i paraliterackich. Studia przygotowują do aktywnego uczestnictwa w sferze publicznej, a szczególnie we współczesnym życiu literackim i kulturalnym, z uwzględnieniem obszaru nowych mediów.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Studia pisarskie dostarczą absolwentom:
  • podstawowej wiedzy niezbędnej do identyfikowania dzieł literackich i krytycznoliterackich,
  • umiejętności opisu, analizy, interpretacji oraz wartościowania cudzych dzieł literackich i krytycznoliterackich, a także tworzenia własnych form pisarskich,
  • kompetencji społecznych istotnych dla wykonywania zawodów związanych z tworzeniem dzieł literackich i krytycznoliterackich oraz udziałem w życiu kulturalnym.

  Przykładowe przedmioty:
  mikroformy narracyjne (literatura polska), ślady poetów (literatura polska), warsztaty mistrzowskie, gatunki, konwencje, tematy literatury polskiej, powieść polska, spotkanie autorskie, warsztaty poetyckie, biografia, blog, historia kryminału

  KARIERA I PRACA
  Nasi absolwenci pracują w:
  • zawodach, w których konieczna jest znajomość sztuki pisarskiej, np. w zawodzie pisarza, scenarzysty, blogera, reportażysty,
  • charakterze pracownika mediów, np. krytyka artystycznego, eseisty, redaktora w czasopismach i mediach internetowych,
  • wydawnictwach literackich,
  • działach literackich teatru, radia, telewizji,
  • domach kultury;
  • różnych sektorach gospodarki (kultura, administracja, szkolnictwo).

  WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  Forma studiów: stacjonarne

  ECTS: 180


  Specjalności:

  W ofercie studiów znajdują się moduły:

  • formy nowomedialne;
  • praktyki (auto)biograficzne;
  • proza popularna
   i popkulturowa;
  • kryminał;
  • podróżopisarstwo;
  • fantastyka

  Kryteria kwalifikacji: Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

  Dodatkowe informacje:

  Studia pisarskie o unikatowej w skali regionu i Polski formule będą realizowane w systemie zajęć popołudniowych, odbywających się od poniedziałku do piątku po godzinie 15.15.