• 06 WRZ 21
  Sprawdź jak zarejestrować się krok po kroku

  Już tylko do 15 września trwa ostatni nabór na studia w ramach rekrutacji na rok akademicki 2021/22, poniżej znajdziecie przydatne informacje związane z procesem rekrutacji.

  Zapisy na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywają się zgodnie z terminarzem rekrutacji  wyłącznie przez Internet w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK). W systemie kandydaci dokonują rejestracji i wybierają kierunki, na które chcą aplikować. Poniżej czynności, które należy wykonać aby poprawnie przejść przez proces rekrutacji:

  1.  Założyć konto kandydata i uzupełnić niezbędne dane
   Wypełnienie formularza zajmuje zwykle kilkanaście minut. Należy podać podstawowe dane m.in. takie jak imię, nazwisko, obywatelstwo czy numer PESEL, który będzie identyfikatorem kandydata w systemie ERK oraz dane związane z ukończoną szkołą.
  2.  Wybrać interesujące kandydata kierunki
  3.  Wprowadzić wyniki będące podstawą do kwalifikacji (wyniki maturalne bądź w przypadku aplikowania na II stopień studiów ocenę/średnią z dyplomu ukończenia studiów I stopnia);
  4.  Dokonać opłaty rekrutacyjnej, opłaty można dokonać bez wpisywanie wyników
   Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł za każdy wybrany kierunek studiów. Zapisując się na ten sam kierunek prowadzony w różnych trybach (stacjonarny i niestacjonarny), lub na kilka różnych kierunków Kandydat musi uiścić opłatę za każdy wybrany kierunek (potwierdzenie dowodu wpłaty należy wczytać na koncie kandydata w systemie ERK).
  5.  Zaczytać dokumenty w wyznaczonym terminie w systemie ERK.
   W roku akademickim 2021/2022 nie składamy kompletu dokumentów osobiście ani nie wysyłamy pocztą. Wszystkie wymagane dokumenty należy zeskanować i zaczytać w systemie ERK. Ankietę osobową należy wydrukować, (osobno dla każdego wybranego kierunku studiów), podpisać i zaczytać skan w systemie. Należy zadbać aby wszystkie dokumenty były czytelne.
  6. Wyniki rekrutacji
   Na podstawie zaczytanego kompletu dokumentów Komisje Rekrutacyjne podejmują decyzje o przyjęciu bądź nie przyjęciu na studia na określonym kierunku w Uniwersytecie Szczecińskim.