• 09 LIP 21
    Rejestracja w ramach I naboru potrwa do północy

    Rekrutacja nieuchronnie dobiega końca! ✌️
    Tylko do północy możecie wybierać kierunki i rejestrować się w systemie ERK! 📅
    Czas ucieka – nie przegapcie tej okazji!

    Zapisy na studia odbywają się poprzez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK).

     

    Terminy dla kandydatów na stacjonarne studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

    I nabór:

    14.06-09.07.2021 – Rejestracja w systemie ERK, wybór kierunku studiów, dokonywanie wpłat   opłaty rekrutacyjnej – I etap.

         15.07.2021      Informacja dla kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego do II etapu.

    16.07-22.07.2021 – Zaczytywanie kompletu dokumentów w systemie ERK dla  kandydatów zakwalifikowanych do II etapu.

    – Zaczytywanie w systemie ERK oświadczeń o gotowości podjęcia studiów w US w przypadku niezakwalifikowania do II etapu.

        26.07.2021      –  Ogłoszenie wyników.

    Egzamin z pływania na kierunku Wychowanie fizyczne odbędzie się w terminie 11-12 lipiec.

     

     

    Terminy dla kandydatów na stacjonarne studia II stopnia oraz wszystkie studia niestacjonarne

    I nabór

    14.06-13.08.2021 – Rejestracja w systemie ERK, wybór kierunku studiów, dokonywanie wpłat   opłaty rekrutacyjnej – I etap.

    19.08.2021    –  Informacja dla kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego do II etapu.

    20.08-25.08.2021 – Zaczytywanie kompletu dokumentów w systemie ERK dla  kandydatów zakwalifikowanych do II etapu.

    – Zaczytywanie w systemie ERK oświadczeń o gotowości podjęcia studiów w US w przypadku niezakwalifikowania do II etapu.

    27.08.2021      –  Ogłoszenie wyników.