• 27 STYCZEŃ 21

  Jednostka prowadząca: Instytut Ekonomii i Finansów

  Wydział: Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

  Informacje o kierunku:

  Cel studiów

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w służbach finansowo – księgowych podmiotów gospodarczych

  Opis kierunku/Program

  Uczestnicy studiów po zdaniu egzaminów, zaliczeń otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

  Uczestnicy

  Absolwenci studiów wyższych z tytułem magistra, licencjata lub inżyniera.

  Wykładowcy

  Pracownicy Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania oraz praktycy

  Organizacja:

  Organizacja nauki

  Zajęcia odbywają się w piątki od godz. 17.00 oraz soboty i niedziele od godz. 9.00 średnio raz w miesiącu, na Wydziale Eokonmii, Finansów i Zarządzania,  ul. Mickiewicza 64

  Czas trwania
  jeden rok (dwa semestry)
  Warunki zaliczenia

  Studia kończą się wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych po zdaniu wszystkich egzaminiów i zaliczeń przewidzianych programem studiów.

  Opłaty

  1850 zł za semestr (możliwość płatności  ratach)

  Rekrutacja:

  Warunki rekrutacji

  Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK :  https://e-podyplomowe.usz.edu.pl/erekrutacjanew/index.php

  Rekrutacja przedłużona do 29.10.2021 r. Zapraszamy do rejestracji.

  O przyjęciu na studia decyduje złożenie wymaganych dokumentów.

  Szczegółowa informacja na temat planu zajęć, terminów opłat itp. przesłana zostanie pisemnie na adres do korespondencji.

  Sposób składania dokumentów, po wcześniejszej rejestracji w systemie:

  Dokumenty można złożyć:

  listownie lub kurierem – przesyłając na adres:

  Uniwersytet Szczeciński

  Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

  ul. Mickiewicza 64, pok. 204

  Kontakt
  kierownik studiów

  dr Tomasz Kufel

  tel. 91 444 1968

  mail:tomasz.kufel@usz.edu.pl

  Katedra Rachunkowości

  Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

  ul. Mickiewicza 64

  71-101 Szczecin

  sekretariat

  mgr Natalia Suszek

  tel. 91 444 1809

  mail: natalia.suszek@usz.edu.pl


  Dodatkowe informacje:

  brak