• 27 STY 21

  Jednostka prowadząca: Instytut Ekonomii i Finansów

  Wydział: Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

  Informacje o kierunku:

  Cel studiów

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w służbach finansowo – księgowych podmiotów gospodarczych

  Opis kierunku/Program

  Uczestnicy studiów po zdaniu egzaminów, zaliczeń otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

  Uczestnicy

  Absolwenci studiów wyższych z tytułem magistra, licencjata lub inżyniera.

  Wykładowcy

  Pracownicy Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania oraz praktycy

  Organizacja:

  Organizacja nauki

  Zajęcia odbywają się w piątki od godz. 17.00 oraz soboty i niedziele od godz. 9.00 średnio raz w miesiącu, na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania,  ul. Mickiewicza 64

  Czas trwania
  jeden rok (dwa semestry)
  Warunki zaliczenia

  Studia kończą się wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych po zdaniu wszystkich egzaminów i zaliczeń przewidzianych programem studiów.

  Opłaty

  1850 zł za semestr (możliwość płatności w ratach)

  Rekrutacja:

  Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024 rozpocznie się w maju 2023r.

  Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK:  https://e-podyplomowe.usz.edu.pl/erekrutacjanew/index.php

  Zapraszamy do rejestracji.

  Warunki rekrutacji:

  Po rejestracji w systemie, należy dostarczyć wymagane dokumenty osobiście lub pocztą do Sekretariatu Studiów.

  Wymagane dokumenty:

  • podanie/kwestionariusz osobowy kandydata – wydruk z systemu ERK,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów lub poświadczona kserokopia dyplomu,
  • zdjęcie (1 sztuka)

  Uniwersytet Szczeciński

  Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

  ul. Mickiewicza 64,

   
  Kontakt
   
  kierownik studiów

  dr Tomasz Kufel

  tel. 91 444 1968

  mail: tomasz.kufel@usz.edu.pl

  Katedra Rachunkowości

  Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

  ul. Mickiewicza 64

  71-101 Szczecin


  Dodatkowe informacje:

  brak