• 13 MAJ 21

  Jednostka prowadząca: Instytut Ekonomii i Finansów

  Wydział: Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

  Informacje o kierunku:

  Program studiów obejmuje zajęcia z zakresu public relations. Poruszone zostaną zagadnienia dotyczące m.in. relacji z mediami i pracownikami. Uczestnicy studiów zdobędą wiedzę dotyczącą wykorzystania technik komunikacyjnych (werbalnych i niewerbalnych), by przekazać czytelny i zrozumiały komunikat dla rozmówcy. Uzyskają także wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie udzielania wywiadów dla mediów, organizowania konferencji czy wystąpień publicznych. Zdobycie ich ułatwi słuchaczom komunikację z mediami oraz zniweluje popełniane błędy, jak również umożliwi lepszą współpracę z dziennikarzami. Słuchacze będą doskonalić umiejętności z zakresu różnorodnych sytuacji negocjacyjnych i radzenia sobie ze stresem, jak również poznają metody efektywnego zarządzania czasem. Zapoznają się z konkretnymi narzędziami do praktycznego wykorzystania w Internecie, szczególnie zostanie przybliżona tematyka dotycząca mediów społecznościowych.

  Uczestnikami mogą być absolwenci studiów wyższych różnych kierunków. Studia przeznaczone są dla osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę i nabyć umiejętności w zakresie public relations

  Organizacja:

  Zjazdy będą odbywać się jeden-dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele, ew. piątki (w godzinach popołudniowych), w zależności od preferencji słuchaczy.

  Czas trwania: 2 semestry

  Wykaz przedmiotów:

  • Podstawy public relations i komunikacji społecznej
  • Sztuka wystąpień publicznych
  • Autoprezentacja i komunikacja interpersonalna
  • Warsztat pisania tekstów w PR
  • Efektywność i skuteczność PR, monitoring mediów
  • Radzenie sobie ze stresem
  • Negocjacje i protokół dyplomatyczny
  • Wywiady w mediach
  • Komunikacja wewnętrzna
  • Lobbing i sponsoring
  • Komunikacja w sytuacjach kryzysowych
  • Etyka PR i komunikacji społecznej
  • Prawo prasowe i autorskie
  • System identyfikacji wizualnej
  • Internet jako narzędzie PR
  • Nowe media w komunikacji
  • Komunikowanie w polityce
  • Zarządzanie czasem
  • Społeczna odpowiedzialność w biznesie
  • Konsultacje społeczne
  • Wybrane aspekty badań dotyczące PR i komunikacji społecznej
  • Rola targów i wystaw w działalności PR

  Warunki zaliczenia: wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem przedstawionym w sylabusie.

  Koszt studiów: 1300zł/semestr (rocznie 2600zł)

   

  Rekrutacja:

  Warunkiem rekrutacji na studia będzie rejestracja w systemie, a następnie, zgodnie z etapami rekrutacji, przesłanie listownie następujących dokumentów:

  – kwestionariusz osobowy kandydata  – wydruk z systemu ERK

  – odpis dyplomu ukończenia studiów lub poświadczona kserokopia dyplomu

  – 1 zdjęcie

  O przyjęciu na studia decydować będzie kolejność zgłoszeń.

  UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK od 14 czerwca 2021 r.

  Każdy kandydat po 30.09.2021 otrzyma mailowo informacje na temat terminu i sposobu składania dokumentów na studia.

   

  Kierownik studiów:

  dr Agnieszka Smalec

  Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

  Katedra Marketingu Usług

  e-mail: podyplomowe.wzieu@gmail.com

  tel. +48 607-279-716

   

  Sekretariat:

  mgr Kinga Cieślicka

  tel. 91 444 3376

  email: kinga.cieslicka@usz.edu.pl


  Dodatkowe informacje:

  brak