• 02 CZE 21
  Program Stypendiów Pomostowych 2021/2022

  Rusza XX edycja Programu Stypendiów Pomostowych dla studentów I roku. Zdolni i ambitni maturzyści, pochodzący z małych miejscowości, którzy w roku akademickim 2021/2022 rozpoczną studia dzienne na I roku, mogą uzyskać w ciągu roku stypendium w wysokości 7 000 zł.

  Kandydaci ubiegający się o stypendium, po przyjęciu na studia, muszą wypełnić wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.
  Aplikacja internetowa będzie aktywna od dnia 1 lipca do dnia 16 sierpnia 2021 r. (do godz. 16:00).
  Następnie wydrukowany wniosek wraz z załącznikami trzeba przekazać do najbliższego pod względem zamieszkania OT KOWR w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 sierpnia 2021 r.
  Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłasza listę stypendystów na stronie internetowej Programu w terminie do 10 października 2021 r.

  Szczegóły dotyczące programu znajdują się na stronie www.stypendia-pomostowe.pl oraz w regulaminie.