• 03 LIS 20

  Jest to unikatowy kierunek w skali kraju. Program studiów przygotowano z myślą o pasjonatach chcących uzyskać szczegółową wiedzę i umiejętności z zakresu ochrony zasobów naturalnych. Absolwent zdobędzie wiedzę obejmującą elementy: prawa, ekonomii, stosunków międzynarodowych, geografii i ochrony środowiska.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • redagowania pism urzędowych,
  • posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu prawa i ekonomii,
  • wykładni przepisów,
  • technik pracy biurowej.
  Ponadto poznasz wszystkie podstawowe dyscypliny wiedzy prawniczej oraz podstawy
  z zakresu ekonomii i zarządzania.

  Kariera i praca

  Nasi absolwenci mogą ubiegać się o zatrudnienie jako:
  • pracownicy administracji rządowej, samorządowej, gospodarczej, innych jednostek publicznych oraz niepublicznych,
  • pracownicy organizacji i instytucji międzynarodowych,
  • pracownicy jednostek wymiaru sprawiedliwości (sądów i prokuratur).
  Absolwenci kierunku zostają przygotowani do prowadzenia działalności gospodarczej.

  WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  Forma studiów: stacjonarne

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • administracja ochrony zasobów naturalnych;
  • ochrona zasobów naturalnych a prowadzenie działalności gospodarczej;
  • prawo ochrony biosfery, klimatu, lasów

  Kryteria kwalifikacji: Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język mniejszości narodowej: białoruski, litewski, ukraiński
  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • filozofia
  • geografia
  • historia
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Dodatkowe informacje:

  Zajęcia prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra naukowa, naukowcy i praktycy, m.in. sędziowie, adwokaci oraz radcowie prawni.