• 22 PAŹ 20

  W 2021 r. kierunek politologia na Uniwersytecie Szczecińskim zajął 8 miejsce w ogólnokrajowym rankingu Perspektyw. Studia dla tych, którzy interesują się polityką. Zajrzymy „od kuchni” na scenę polityczną – debaty, sondaże, kampanie, programy, wywiady – dowiesz się jak są realizowane. Na politologii musi być też czas na dyskusję o polityce i aktualnych wydarzeniach politycznych. Wielu absolwentów naszej politologii zostaje posłami, senatorami, radnymi, dyrektorami urzędów, komentatorami politycznymi, prowadzą kampanie wyborcze czy biura poselskie

  Nauczysz się:

  • Prowadzenia kampanii i komunikowania się z mediami.
  • Przygotowywania wystąpień ustnych i pisemnych.
  • Funkcjonowania w organizacjach politycznych, także międzynarodowych.
  • Tworzenia ekspertyz dla partii politycznych, instytucji, mediów.
  • Rozumienia i wyjaśniania zjawisk politycznych.
  • Sztuki debaty i dyskusji

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty:

  Public relations, Media elektroniczne, Pisanie kreatywne, Psychologia polityki, Decydowanie polityczne, Ruchy społeczne, Badania preferencji wyborczych Kampanie lobbingowe, Analiza wyników wyborczych, Analiza kampanii wyborczych

  Nasi absolwenci pracują m.in. w:
  • partiach politycznych, biurach poselskich i senatorskich,
  • mediach i agencjach public relations,
  • think tankach, organizacjach eksperckich i analitycznych,
  • administracji rządowej i samorządowej,
  • instytucjach Unii Europejskiej

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku politologia mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  Forma studiów: stacjonarne

  WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • polityka medialna;
  • analityk rynku politycznego;
  • International Studies.

  Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów zgodnie z przepisami obowiązującymi na Uczelni.


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

  Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.


  Dodatkowe informacje:

  Mamy świetną infrastrukturę do studiowania: Przestronny budynek (większość zajęć w jednym miejscu). Nowoczesne sale (wszystkie wyposażone w rzutniki multimedialne, nagłośnienie). Centrum Edukacji i Negocjacji Kryzysowej. Centrum Informatyczne. Czytelnia. Darmowe WiFi w całym budynku. Duży dostępny parking. Zawsze słynęliśmy z bogatego życia studenckiego – to tutaj powstawały jedne z pierwszych w kraju studenckie internetowe gazety i kanały telewizyjne oraz organizowane są słynne w całym mieście Dni Studenckie. Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier.