• 14 MAR 23
  Ostateczne wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej

  Dobre informacje prosto z Ministerstwa Edukacji i Nauki! Wpłynęły ostateczne wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej.

  Ewaluacji poddano wszystkie 18 dyscyplin: kategorię A + otrzymała historia, kategorię A otrzymały: nauki prawne, nauki fizyczne, nauki o polityce i administracji, nauki teologiczne oraz nauki o zarządzaniu i jakości.

  Pozostałe 12 dyscyplin otrzymało kategorię B+.

  Wyniki ewaluacji potwierdzają wysoki poziom prowadzenia badań naukowych w Uniwersytecie Szczecińskim.

  Serdecznie gratulujemy wszystkim osobom zaangażowanym w pracę związaną z procesem ewaluacji jakości działalności naukowej oraz życzymy kolejnych sukcesów.