• 07 LIP 20
  NOWOŚCI na US

  Już 1 lipca 2020 roku rozpoczęła się rekrutacja na studia na Uniwersytecie Szczecińskim. Kandydaci od tego dnia mogą rejestrować się w serwisie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów, dostępnym na stronie internetowej uczelni. W tegorocznej ofercie edukacyjnej na rok akademicki 2020/21 znalazło się 78 kierunków studiów, w tym aż 9 nowych.

  Pierwszy etap pierwszego naboru na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczął się 1 lipca i potrwa do 14 sierpnia. Informacje o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci poznają 19 sierpnia. Wyniki zostaną ogłoszone 28 sierpnia.

  NOWE KIERUNKI NA US

  STUDIA I STOPNIA: Social science (studia w języku angielskim), Socjotechnika i oddziaływanie społeczne, Edukacja artystyczna, Prawo Internetu i ochrony informacji, Prawo służb mundurowych.

  STUDIA II STOPNIA: Animacja kultury, Pedagogika (profil praktyczny), Studia pisarskie, Prawo medyczne