• 01 LT. 21

  Jednostka prowadząca: Instytut Zarządzania

  Wydział: Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

  Informacje o kierunku:

  Cel

  Podniesienie kompetencji zawodowych potencjalnych pracowników regionu szczecińskiego pochodzących z Ukrainy.

   

  Opis / Program

  Ukończenie kursu gwarantowałoby Słuchaczom podstawowe umiejętności posługiwania się językiem polskim oraz uzyskanie wiadomości z zakresu prawa pracy i rynku pracy, kultury polskiej, regionu zachodniopomorskiego i Szczecina, sytuacji politycznej oraz perspektyw zmian ekonomiczno-społeczno–polityczno- kulturowych.

  Uzyskana wiedza byłaby pomocna w zaklimatyzowaniu się w regionie, byłaby przygotowaniem do podjęcia studiów, czy też podjęcia pracy lub dawałaby szanse na otrzymanie awansu zawodowego.

  Uczestnicy

  Obywatele Ukrainy

  Prowadzący

  Lektorzy języka polskiego (z Wydział Filologicznego US) oraz pracownicy naukowo – dydaktyczni z następujących Wydziałów US: Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Humanistycznego.

  Organizacja:

  Czas trwania
  120 godzin
  Opłaty

  Wysokośc opłaty zostanie podana we wrzesniu 2018 r.

  Dokumenty

  Formularz zgłoszenia.

  Formularz dostepny u Pani Anety Szeremety (kontakt: aneta.szeremeta@usz.edu.pl, tel. 91 444 1314)

  Sposób składania dokumentów

  Zgłoszenie udziału za pośrednictwem formularza.

  Kontakt bezpośredni z Panią Anetą Szeremetą:

  e-mail: aneta.szeremeta@usz.edu.pl, tel. 91 444 1314

  Terminy
  składania dokumentów
  Termin zostanie podany we wrześniu 2018 r.
  rozpoczęcia zajęć
  Termin zostanie podany we wrześniu 2018 r.
  terminy zajęć

  Terminy zostaną podane we wrześniu 2018 r.

  Kontakt

  Aneta Szeremeta:

  e-mail: aneta.szeremeta@usz.edu.pl, tel. 91 444 1314

  Rekrutacja: .


  Dodatkowe informacje:

  brak