• 22 PAŹ 20

  Program studiów przygotowany został przez doświadczoną kadrę dla osób zainteresowanych życiem politycznym. Dysponujemy nowoczesną infrastrukturą, np. Centrum Edukacji i Negocjacji Kryzysowej oraz Laboratorium Zarządzania Kryzysowego i Politologii Stosowanej. Zdobyte umiejętności zapewniają odnalezienie się w każdym wymiarze świata polityki.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • prowadzenia kampanii politycznych i społecznych,
  • funkcjonowania w organizacjach politycznych, także międzynarodowych,
  • analizowania zjawisk politycznych,
  • przygotowywania wystąpień ustnych i pisemnych,
  • działalności politycznej,
  • tworzenia ekspertyz dla mediów.

  Przykładowe przedmioty:
  administracja publiczna, nauka o państwie i prawie, nauki pomocnicze politologii, organizacja i zarzadzanie, teoria demokracji, badania ilościowe i jakościowe w naukach o polityce, marketing polityczny, organizacja i funkcjonowanie samorządu terytorialnego, spory i konflikty międzynarodowe we współczesnym świecie, systemy wyborcze

  KARIERA I PRACA
  Nasi absolwenci pracują w:
  • partiach politycznych, biurach poselskich i senatorskich,
  • mediach i agencjach public relations,
  • think tankach, organizacjach eksperckich i analitycznych,
  • administracji rządowej i samorządowej,
  • instytucjach Unii Europejskiej.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • doradztwo polityczne;
  • komunikacja międzykulturowa;
  • marketing w administracji i polityce;
  • administrowanie instytucjami polityki społecznej.

  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

  Dodatkowe informacje:

  W wyniku dobrego przygotowania merytorycznego i pozyskanych umiejętności absolwenci bez trudu uzyskują szybki awans w mediach, partiach politycznych, strukturach samorządowych i rządowych państwa. Absolwenci wydziału odgrywają pierwszoplanową rolę w strukturach partii politycznych, czego przykładem są osoby m.in. Joachima Brudzińskiego, Grzegorza Napieralskiego, Sławomira Nitrasa i Leszka Dobrzyńskiego.Więcej informacji na stronie: polityka.usz.edu.pl