• 04 CZE 19

  Program studiów przygotowany został przez doświadczoną kadrę dla osób zainteresowanych życiem politycznym. Dysponujemy nowoczesną infrastrukturą, np. Centrum Edukacji i Negocjacji Kryzysowej i Laboratorium Zarządzania Kryzysowego i Politologii Stosowanej.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • prowadzenia kampanii politycznych i społecznych,
  • funkcjonowania w organizacjach politycznych, także międzynarodowych,
  • analizowania zjawisk politycznych,
  • przygotowywania wystąpień ustnych i pisemnych,
  • działalności politycznej,
  • tworzenia ekspertyz dla mediów.

  KARIERA I PRACA
  Nasi absolwenci pracują w:
  • partiach politycznych, biurach poselskich i senatorskich,
  • mediach i agencjach public relations,
  • think tankach, organizacjach eksperckich i analitycznych,
  • administracji rządowej i samorządowej,
  • instytucjach Unii Europejskiej.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • doradztwo polityczne;
  • polityka międzynarodowa;
  • marketing w administracji i polityce;

  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny