• 12 PAŹ 21
  Nabory dodatkowe na studia II stopnia rozpoczną się 1 listopada 2021 r.

  Kandydacie, 1 listopada 2021 r. ruszają nabory dodatkowe, na kierunkach II stopnia, na których limity nie zostały jeszcze wyczerpane.

   

  Zapisy na nabory dodatkowe będą odbywać się poprzez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK). W systemie należy dokonać rejestracji (nie dotyczy osób już zarejestrowanych w systemie), wybrać kierunek, uiścić opłatę rekrutacyjną (nie ma potrzeby oczekiwania na zaksięgowanie opłaty rekrutacyjnej), oraz uzupełnić swoje wyniki.

   

  Następnym krokiem będzie kontakt z Komisją Rekrutacyjną na Wydziale (lista kontaktów do Komisji znajduje się na koncie kandydata w ERK, w bocznym menu) w celu umówienia terminu złożenia dokumentów.

   

  Na wydział Kandydaci przychodzą z kompletem wymaganych dokumentów w oryginale wraz z ich kserokopiami, potwierdzeniem uiszczenia opłaty rekrutacyjnej oraz ze zdjęciem (1 szt.).

   

  WYKAZ KIERUNKÓW, NA KTÓRE PROWADZONY JEST NABÓR DODATKOWY

   

  DANE KONTAKTOWE DO KOMISJI REKRUTACYJNYCH