• 19 WRZ 22
  Nabór dodatkowy – start 26 września

  Kandydacie,

  26 września 2022 r. ruszają nabory dodatkowe, na kierunkach, których limity nie zostały jeszcze wyczerpane.

  Zapisy na nabory dodatkowe będą odbywać się poprzez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK). W systemie należy dokonać rejestracji (nie dotyczy osób już zarejestrowanych w systemie), wybrać kierunek, uiścić opłatę rekrutacyjną (nie ma potrzeby oczekiwania na zaksięgowanie opłaty rekrutacyjnej), oraz uzupełnić swoje wyniki.

  Następnym krokiem będzie kontakt z Komisją Rekrutacyjną na Wydziale (lista kontaktów do Komisji znajduje się w systemie ERK, w lewym bocznym menu) w celu umówienia terminu złożenia dokumentów.

  Na wydział Kandydaci przychodzą z kompletem wymaganych dokumentów w oryginale wraz z ich kserokopiami, potwierdzeniem uiszczenia opłaty rekrutacyjnej oraz ze zdjęciem (1 szt.)