• 07 WRZ 20
    Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny Matematyka w obiektywie

    Zapraszamy do udziału w XI edycji Matematyki w obiektywie w terminie 1.09-1.11.2020r.

    Konkurs fotograficzny MATEMATYKA W OBIEKTYWIE jest częścią międzynarodowego projektu naukowo-dydaktycznego MATHEMATICS IN FOCUS. Pierwsza edycja odbyła się w roku 2010. Organizatorem przedsięwzięcia jest  Uniwersytet  Szczeciński i Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.  Pomysłodawcą i kierownikiem projektu jest dr hab. Małgorzata Makiewicz, prof. US. Projekt obejmuje: konkurs fotograficzny, badania naukowe w obszarach dydaktyki matematyki i komparatystyki mediów, publikacje poznawcze i dydaktyczne, konferencje, wystawy, wykłady otwarte oraz warsztaty dla uczniów i nauczycieli.

    Szczegóły wydarzenia: http://mwo.usz.edu.pl/
    Zgłoszenia : http://matematykawobiektywie.eu/