• 13 MAJ 21

  Jednostka prowadząca: Instytut Zarządzania

  Wydział: Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

  Informacje o kierunku:

  Celem kształcenia jest dostarczenie wszechstronnej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania sprzedażą i obsługą klienta, jak również przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji kierowniczych w działach sprzedaży, handlowych i obsługi klienta. Ważne jest zarówno zdobycie przydatnej wiedzy, jak i praktycznych umiejętności.

  Program studiów obejmuje zagadnienia związane z szeroko rozumianą sprzedażą i obsługą klienta. Bardzo ważne jest poznanie klienta i dostosowanie do niego odpowiednich technik sprzedaży. Słuchacz pozna również metody pomocne w zarządzaniu sprzedażą.

  Uczestnikami mogą być absolwenci studiów wyższych różnych kierunków. Studia przeznaczone są dla osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę i nabyć umiejętności w zakresie zarządzania sprzedażą

  Organizacja:

  Zjazdy będą odbywać się jeden-dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele, ew. piątki (w godzinach popołudniowych), w zależności od preferencji słuchaczy.

  Wykaz przedmiotów:

  • Zarządzenie zespołem sprzedażowym
  • Organizacja działu sprzedaży
  • Negocjacje handlowe
  • Sztuka telefonowania i e-mailingu
  • Typy klientów i badanie ich potrzeb
  • Rozmowa handlowa i skuteczne techniki sprzedaży
  • Prezentacja oferty handlowej
  • Metody kształtowania lojalności klientów
  • Zarządzanie czasem
  • Autoprezentacja i komunikacja interpersonalna
  • Psychologia stresu
  • Zarządzanie kluczowymi klientami
  • Nowoczesne kanały sprzedaży i obsługi klienta
  • Marketing wystawienniczy
  • Metody badawcze pomocne w sprzedaży
  • Narzędzia informatyczne w sprzedaży i obsłudze klienta
  • Elementy prawa w sprzedaży i obsłudze klienta
  • Merchandising – cichy sprzedawca
  • Techniki radzenia sobie z obiekcjami klientów

  czas trwania: 2 semestry

  koszt: 1300zł/semestr (rocznie 2600zł)

   

  Rekrutacja:

  Rekrutacja na semestr letni 2022/2023 rozpocznie się 23 stycznia i potrwa do 24 lutego 2023r. ZAPRASZAMY

  Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK:  https://e-podyplomowe.usz.edu.pl/erekrutacjanew/index.php

   

  Warunki rekrutacji:

  Po rejestracji w systemie, należy dostarczyć wymagane dokumenty osobiście lub pocztą na wydział.

  Wymagane dokumenty:

  • podanie/kwestionariusz osobowy kandydata – wydruk z systemu ERK,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów lub poświadczona kserokopia dyplomu,
  • zdjęcie (1 sztuka)

   

  Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

  ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin

   

  Kierownik studiów:

  dr Agnieszka Smalec

  Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

  Katedra Marketingu Usług

  e-mail: podyplomowe.wzieu@gmail.com

  tel. +48 607-279-716

   

  Sekretariat:

  mgr Kinga Cieślicka

  tel. 91 444 3376

  email: kinga.cieslicka@usz.edu.pl


  Dodatkowe informacje:

  brak