• 18 WRZ 21

  Kierunek zostanie uruchomiony po pozytywnym zatwierdzeniu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

  Kierunek dedykowany  jest w szczególności do osób aktywnych, które w przyszłości chciałyby pełnić funkcje menedżerskie w organizacjach sportowych. Student zdobędzie niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii, zarządzania, marketingu, kultury fizycznej oraz prawa i administracji.

  Nauczysz się: 

  • zarządzania marką i organizacją sportową funkcjonującą w sektorze publicznym i prywatnym,
  • stosować metody i techniki zarządzania organizacjami sportowymi,
  • kreować , promować i dystrybuować produkty i usługi sportowe,
  • zasad komunikacji organizacji z otoczeniem,
  • planować i organizować eventy sportowe.

   

  Przykładowe przedmioty:

  eventy sportowo-rekreacyjne, public relations w sporcie, europejskie systemy zarządzania sportem, strategie marketingowe, zarządzanie zasobami ludzkimi w sporcie.

   

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci znajdą zatrudnienie w:

  • klubach sportowych,
  • związkach sportowych,
  • wojewódzkich federacjach sportowych,
  • Miejskich Ośrodkach Sportu i Rekreacji,
  • projektach (eventach) realizowanych w sporcie,
  • instytucjach samorządowych i państwowych (np. Biuro Sportu w Urzędzie Miasta, Ministerstwo Sportu i Turystyki).

   

  Profil studiów: praktyczny

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • zarządzanie organizacjami sportowymi,
  • marketingowe zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi

  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • biologia
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • język polski
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • biologia
  • geografia
  • informatyka
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • matematyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • fizyka i astronomia / fizyka
  • historia
  • informatyka
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje:

  Kierunek zostanie uruchomiony po pozytywnym zatwierdzeniu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.