• 22 PAŹ 20

  Kierunek media i cywilizacja daje unikatową możliwość połączenia wiedzy i umiejętności dotyczących współczesnych mediów, niezbędnych do poznawania i rozumienia zasad i form wymiany myśli oraz informacji, z uwzględnieniem specyfiki cywilizacyjnej w wymiarach – globalnym, lokalnym i indywidualnym. Studia umożliwiają poznanie różnych systemów medialnych, ich cech charakterystycznych wynikających z różnic kulturowych.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • oceniać i stosować różne formy komunikacji międzyludzkiej i międzykulturowej w zależności od stopnia rozwoju cywilizacyjnego oraz charakteru podmiotów biorących w niej udział,
  • jakie różnice występują między różnymi cywilizacjami na świecie, jakim przemianom one podlegają,
  • jakim warsztatem pracy dysponują dziennikarze prasowi, radiowi i telewizyjni oraz jak jest zorganizowana ich praca,
  • podstaw redakcji tekstów przy wykorzystaniu mediów informatycznych,
  • zawodu archiwisty (po wyborze specjalności archiwistyka).

  Przykładowe przedmioty:
  prezentacje multimedialne, wpływ społeczny, autoprezentacja, etyka i prawo w mediach: prawo prasowe, ochrona danych osobowych, wprowadzenie do marketingu i Public Relations, formy komunikacji w epoce nowożytnej, warsztat pracy dziennikarza prasowego, warsztat pracy dziennikarza radiowego, systemy kancelaryjne w Polsce, wstęp do archiwistyki, grafika użytkowa i plakat, tworzenie witryn i portali internetowych

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują w:
  • placówkach zajmujących się mediami, komunikacją społeczną w zakresie indywidualnym i masowym, szczególnie w aspekcie międzykulturowym,
  • instytucjach zajmujących się analizą nośników komunikacji, w tym wszelkiego rodzaju dokumentów, wytworów kultury, reklamie i marketingu,
  • działach promocji i marketingu firm prywatnych oraz instytucji administracji państwowej i samorządowej,
  • komórkach zajmujących się komunikacją z mediami w organizacjach społecznych i politycznych, a także działach zajmujących się kształtowaniem wizerunku medialnego,
  • archiwach państwowych (po wyborze specjalności archiwistyka).

  WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  Forma studiów: stacjonarne

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • public relations w mediach współczesnych;
  • archiwistyka

  Kryteria kwalifikacji: Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • geografia
  • historia
  • historia sztuki
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • język polski

  Dodatkowe informacje:

  Zajęcia praktyczne na kierunku prowadzą dziennikarze prasowi, radiowi i telewizyjni. Przy realizacji programu studiów wydział współpracuje z mediami, a także działami prywatnych firm zajmujących się: komunikacją społeczną, promocją i marketingiem.