• 22 PAŹ 20

  Program studiów pozwala na zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w dziedzinie matematyki i zaznajamia z jej aktualnymi zastosowaniami matematyki w gospodarce oraz na kształtowanie takich umiejętności, jak: przeprowadzania rozumowań matematycznych (dowodów), dokonywania złożonych obliczeń, przedstawiania treści matematycznych w mowie i piśmie, wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych, formułowania problemów w sposób matematyczny w postaci symbolicznej, ułatwiającej ich analizę i rozwiązanie. Absolwent jest kreatywny, samodzielny, komunikatywny.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Studiując u nas matematykę:
  • rozwiniesz umiejętności logicznego myślenia, rozumowania dedukcyjnego oraz myślenia abstrakcyjnego,
  • zdobędziesz solidne podstawy matematyczne,
  Na specjalności matematyka komputerowa nauczysz się jednego z wybranych języków programowania, zdobędziesz praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu matematycznych technik obliczeniowych, poznasz podstawy projektowania i tworzenia aplikacji komputerowych,
  Na specjalności matematyka nauczycielska poznasz metody nauczania i uczenia się oraz techniki planowania i prowadzenia lekcji matematyki wykorzystujące nowoczesne narzędzia technologii informatycznej oraz najnowszą wiedzę z dziedziny neurodydaktyki i technik efektywnego uczenia, zdobędziesz wiedzę z zakresu dydaktyki, pedagogiki i psychologii oraz poćwiczysz prowadzenie lekcji matematyki w języku angielskim.

  Przykładowe przedmioty:
  elementarna teoria liczb, algebra, analiza matematyczna, matematyka dyskretna, geometria analityczna, programowanie liniowe i teoria gier, rachunek prawdopodobieństwa, podstawy kodowania, algorytmy i struktury danych, inżynieria oprogramowania, komputerowe wspomaganie obliczeń, metody numeryczne

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują w:

  • firmach informatycznych i instytucjach specjalizujących się w szyfrowaniu, kodowaniu lub przechowywaniu informacji niejawnych,
  • firmach i instytucjach zajmujących się analizą i przetwarzaniem danych przy wykorzystaniu najnowszych technik obliczeniowych,
  • firmach informatycznych specjalizujące się w tworzeniu aplikacji komputerowych, w tym gier komputerowych,
  • placówkach oświatowych (szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe).

  WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  Forma studiów: stacjonarne

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • nauczycielska;
  • matematyka komputerowa 

  Kryteria kwalifikacji: Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • matematyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • chemia
  • fizyka i astronomia / fizyka
  • informatyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • język obcy nowożytny: dowolny
  • język polski

  Dodatkowe informacje:

  Specjalność matematyka komputerowa została przygotowana jako odpowiedź Uniwersytetu Szczecińskiego na rosnącą potrzebę kształcenia specjalistów programistów z dużą swobodą w operowaniu matematycznymi metodami obróbki danych i szyfrowania informacji.