• 24 WRZ 20
  Kwaterowanie w Domach Studenckich

  Informujemy, że zakwaterowanie w Domach Studenckich Uniwersytetu Szczecińskiego będzie możliwe w dniach 25 września – 7 października 2020 r. zgodnie z ustalonym harmonogramem.

  Przy zakwaterowaniu osoba, której przyznano miejsce w Domu Studenckim musi posiadać:

  1. dwa zdjęcia legitymacyjne
  2. dokument tożsamości.

  Przypominamy, że osoby przebywające na terenie Domów Studenckich Uniwersytetu Szczecińskiego, zobowiązane są do przestrzegania zasad sanitarno-epidemiologicznych. W miejscach wspólnych należy obowiązkowo zakrywać usta i nos oraz zachować dystans 2 metrów. Jednocześnie informujemy, że na terenie akademika mogą przebywać jedynie jego mieszkańcy.

  Harmonogram kwaterowania

  25.09.2020 r. – 9:00-20:00

  26.09.2020 r. – 9:00-20:00

  27.09.2020 r. – 9:00-20:00

  28.09.2020 r. – 8:00-20:00

  29.09.2020 r. – 8:00-20:00

  30.09.2020 r. – 8:00-20:00

  1-7.10.2020 r. – w godzinach pracy administracji DS. – 8:00 – 15:00

  WYKAZ DOMÓW STUDENTA US

  Dom Studenta nr 1 “Bakałarz”

  Aleja Bohaterów Warszawy 75

  telefon do recepcji: 91 4489432

  telefon do kierownika DS: 91 4442674

  Dom Studenta nr 2 “Belferek”

  Aleja Bohaterów Warszawy 74

  telefon do recepcji: 91 4442676

  telefon do kierownika DS: 91 4442637

  Dom Studenta nr 3 “Kordecki”

  Kordeckiego 15

  telefon do recepcji: 91 4443866

  telefon do kierownika DS: 91 4443867

  Dom Studenta nr 4 “Portowiec”

  Podgórna 26

  telefon do recepcji: 91 4341567

  telefon do kierownika DS: 91 4341567