• 01 LT. 21

  Jednostka prowadząca: Instytut Nauk Prawnych

  Wydział: Wydział Prawa i Administracji

  Informacje o kierunku:

  Cel

  Przygotowanie kursantów do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską, sędziowską i prokuratorską.

  Opis / Program

  Zajęcia będą prowadzone przez znakomitych praktyków: radców prawnych, adwokatów oraz sędziów, którzy przedstawią podstawowe informacje dotyczące tego, w jaki sposób przygotować się do egzaminów wstępnych, ale także przerobią z Uczestnikami kursu akty prawne, wymagane przez Ministerstwo Sprawiedliwości na tegorocznych egzaminach. Dodatkowo przewidziane są odpowiednie moduły praktyczne dla poszczególnych aplikacji. Kurs kończy się zaliczeniem w postaci próbnego testu wstępnego na aplikacje.

  Uczestnicy

  Studenci V roku studiów prawniczych oraz absolwenci, którzy ukończyli studai prawnicze.

  Prowadzący

  Prowadzący to praktykujący prawnicy: radcowie prawni, adwokaci oraz sędziowie, którzy posiadają wieloletni staż pracy oraz doświadczenie w aspekcie kształcenia młodych prawników.

  Organizacja:

  Czas trwania
  140 godzin akademickich
  Opłaty

  1800,00 zł

  Dokumenty

  Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstepnych, wg kolejności złożenia dokumentów aż do wypełnienia limitu miejsc (40 osób).

  Wymagane dokumenty:

  -kwestionariusz osobowy

  Sposób składania dokumentów

  Wypełniony kwestionariusz osobowy należy przesłać na adres email:

  ewa.michalkiewicz@usz.edu.pl

  lub

  ewa.milczarek@usz.edu.pl

  Terminy
  składania dokumentów
  4.06. – 10.06.2020 rok
  rozpoczęcia zajęć
  13.06.2020 rok
  terminy zajęć

  Zajęcia będą się odbywać jako zjazdy weekendowe. Szczegółowy harmonogram zostanie podany niebawem.

  Kontakt

  Wydział Prawa i Administracji

  ul. Narutowicza 17a

  70-240 Szczecin

   

  dr Ewa Michałkiewicz-Kądziela – kierownik kursu

  tel. 91 444 28 37

  email: ewa.michalkiewicz@usz.edu.pl


  Dodatkowe informacje:

  brak