• 22 PAŹ 20

  Kognitywistyka (ang. cognitive science) jest interdyscyplinarną nauką o procesach
  poznawczych.
  Jej celem jest zrozumienie działania umysłu i jego zdolności – percepcji, pamięci, świadomości, emocji, rozumowania, podejmowania decyzji, rozumienia języka itp. – a następnie wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce, np. podczas projektowania „przemawiających do umysłu” stron internetowych oraz aplikacji.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty:
  Neuronauka poznawcza, pragmatyka eksperymentalna, modelowanie i symulacja procesów
  poznawczych i komunikacyjnych, zagadnienia, użyteczność i dostępność serwisów i aplikacji
  internetowych.

  Nasi absolwenci są przygotowani do pracy:
  • w branży IT jako web developers oraz utility designers,
  • w agencjach reklamowych,
  • jako specjaliści od komunikacji internetowej i mediów społecznościowych,
  • na rozmaitych stanowiskach, które wymagają rozwiniętych zdolności komunikacyjnych.

  Kontynuacja nauki: studia doktoranckie w zakresie dyscyplin nauk społecznych i nauk humanistycznych.

   

  Forma studiów: stacjonarne

  WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

  Kryteria kwalifikacji jest ocena na dyplomie.


  Dodatkowe informacje:

  Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier.