• 23 SIE 21
  Kierunki studiów, na które prowadzona jest rekrutacja w terminie do 15.09.2021 r.

  Sprawdź kierunki dostępne w naborze, na które możesz aplikować w terminie do 15.09.2021 roku.

  Listę dostępnych kierunków znajdziesz poniżej. Zapoznaj się, wybierz i zarejestruj w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów

  Harmonogram:

  23.08-15.09.2021 – Rejestracja w systemie ERK, wybór kierunku studiów, dokonywanie wpłat   opłaty rekrutacyjnej – I etap.

  21.09.2021 – Informacja dla kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego do II etapu.

  22.09-28.09.2021 – Zaczytywanie kompletu dokumentów w systemie ERK dla  kandydatów  zakwalifikowanych do II etapu.

  – Zaczytywanie w systemie ERK oświadczeń o gotowości podjęcia studiów w US w przypadku niezakwalifikowania do II etapu.

  29.09.2021 – Ogłoszenie wyników.

  Egzamin z pływania na kierunku Wychowanie fizyczne odbędzie się w terminie 17  września.