• 21 MAJ 21

  Jednostka prowadząca: Instytut Nauk Teologicznych

  Wydział: Wydział Teologiczny

  Informacje o kierunku:

  Studia podyplomowe kierowane są przede wszystkim do osób duchownych pełniących funkcję kierownika/ojca duchowego lub chcących podjąć tę posługę. Studia pozwalają na pogłębienie wiedzy z zakresu teologii duchowości katolickiej, chrześcijańskiej oraz niechrześcijańskiej. Program studiów umożliwia również zdobycie nowych praktycznych umiejętności i kompetencji niezbędnych w owocnym procesie kierownictwa duchowego od strony pedagogiczno-psychologicznej oraz praktycznej.

  Studia nie wykluczają osób świeckich, mogą bowiem stanowić również ciekawą ofertę dla wszystkich które pragną pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę religijną i teologiczną.

  Celem studiów jest przedstawienie słuchaczom zagadnień z obszaru nauk teologicznych oraz nauk pomocniczych, umożliwiających pełnienie funkcji kierownika duchowego w Kościele katolickim.

  Studia w szczególności kierowane są do osób świeckich i duchownych, które pełnią lub będą pełniły zadania związane kierownictwem duchowym.

  Wykładowcy:

  • dr Piotr Goniszewski
  • ks. dr Andrzej Krzystek
  • ks. dr hab. Andrzej Draguła, prof. US
  • bp. prof. zw. dr hab. Henryk Wejman
  • dr Marta Komorowska-Pudło
  • ks. dr hab. Cezary Korzec, prof. US
  • ks. dr Dariusz Mazurkiewicz
  • ks. dr Marcin Szczodry
  • dr Igor Kozak
  • ks. dr hab. Grzegorz Chojnacki, prof. US

  Organizacja:

  Czas trwania: 2 semestry

  Koszt: 1300 zł za semestr (2600 za całe studia; przy minimalnej liczbie 15 słuchaczy)

  Przykładowe przedmioty:

  • biblijne podstawy duchowości chrześcijańskiej
  • formy duchowości chrześcijańskiej
  • kierownictwo duchowe a płeć
  • kierownictwo duchowe wobec duchowych i osób życia konsekrowanego
  • liturgia w duchowości chrześcijańskiej
  • terapia a kierownictwo duchowe
  • prawo kanoniczne – zachowanie sekretu i tajemnicy w kierownictwie duchowym
  • teologia ascetyczna i mistyczna
  • współczesne niechrześcijańskie formy duchowości
  • współczesne zagrożenia duchowe

  Rekrutacja:

  Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 rozpocznie się 6 czerwca 2022 r.

   

  Warunki rekrutacji.

  W kolejnym etapie, po rejestracji w systemie, należy dostarczyć wymagane dokumenty pocztą do Sekretariatu Studiów.

  – podanie/kwestionariusz osobowy kandydata – wydruk z systemu ERK
  – odpis dyplomu ukończenia studiów lub poświadczona kserokopia dyplomu
  – zdjęcie

  Osobiście lub pocztą:

  Instytut Nauk Teologicznych US
  ul. Papieża Pawła VI nr 2

  71-459 Szczecin

  Dziekanat, pok. nr 9

   

  Kontakt w sprawie studiów:

  dr Piotr Goniszewski
  e-mail: piotr.goniszewski@usz.edu.pl
  tel.: +48 506 693 925

  Dodatkowe informacje:

  brak