• 01 LUT 21

  Jednostka prowadząca: Instytut Językoznawstwa

  Wydział: Wydział Humanistyczny

  Informacje o kierunku:

  Cel

  Kształtowanie i rozwijanie  kompetencji komunikacyjnych w języku polskim od prostych po złożone działania receptywne, produktywne i interakcyjne w formie ustnej i pisemnej. Poznanie wiadomości z realioznawstwa Polski. Kształtowanie i rozwijanie umiejętności rozpoznawania kontekstów socjokulturowych w języku polskim.

  Opis kursu

  Kurs języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania obejmuje 30 godzin lekcyjnych (30 x 45 min.). Zajęcia planowane są na piątki (zajęcia popołudniowe).

  Uczestnicy

  Osoby dorosłe (mające ukończone 18 lat) zainteresowane nauką języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania (poziomy A0, A1, B1).

  Prowadzący

  Lektorzy języka polskiego jako obcego.

  Organizacja:

  Czas trwania:  październik 2022 – styczeń 2023
   
  Opłaty: 650 zł
   
  Dokumenty:
  • Formularz zgłoszeniowy.
  • Potwierdzenie wniesienia opłaty.
  • Dokument tożsamości – do wglądu (najpóźniej na pierwszych zajęciach).
  • Wiza lub karta pobytu uprawniająca do pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – do wglądu.

  Sposób składania dokumentów:

  Formularz należy wypełnić do 25.09.2022 r.

  Potwierdzenie wniesienia opłaty (kopia/ skan) należy przesłać do 30.09.2022 r. na adres: plus@usz.edu.pl

   
  Termin rozpoczęcia zajęć : 01.10.2022 r.
  Terminy zajęć: piątki od 01.10.2022 r.
   
  Kontakt:

  Agnieszka Szczaus, kierownik kursu

  e-mail: plus@usz.edu.pl

  pokój: 204, al. Piastów 40b/bud. 4, 71-065 Szczecin

  telefon: 91 444 2384


  Dodatkowe informacje:

  brak