• 01 LT. 21

  Jednostka prowadząca: Instytut Językoznawstwa

  Wydział: Wydział Humanistyczny

  Informacje o kierunku:

  Cel

  Kształtowanie i rozwijanie  kompetencji komunikacyjnych w języku polskim od prostych po złożone działania receptywne, produktywne i interakcyjne w formie ustnej i pisemnej. Poznanie wiadomości z realioznawstwa Polski. Kształtowanie i rozwijanie umiejętności rozpoznawania kontekstów socjokulturowych w języku polskim.

  Opis / Program

  Kurs języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania obejmuje 30 godzin lekcyjnych (30 x 45 min.). Zajęcia planowane są na soboty (10 x 3 godziny).

  UWAGA

  Zajęcia w semestrze zimowym 2020-2021 odbywają się tylko w formie on-line na platformie Teams.

  Wymagania techniczne: komputer z kamerą i mikrofonem, szybkie łącze internetowe.

  Uczestnicy

  Osoby dorosłe (mające ukończone 18 lat) zainteresowane nauką języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania (poziomy A0, A1, B1).

  Prowadzący

  Lektorzy języka polskiego jako obcego

  Organizacja:

  Czas trwania
  marzec 2021 – czerwiec 2021
  Opłaty

  600 zł

  Dokumenty

  Formularz zgłoszeniowy wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (w załączniku).

  Skan wypełnionego i podpisanego formularza należy przesłać do 10 III 2021 pod adresem: plus@usz.edu.pl

  Potwierdzenie wniesienia opłaty (kopia/ skan) należy przesłać do 15 III 2021 pod adresem: plus@usz.edu.pl

  Dokument tożsamości do wglądu (najpóźniej na pierwszych zajęciach)

  Sposób składania dokumentów

  Dokumenty należy przesłać tylko drogą elektroniczną pod adresem:

  plus@usz.edu.pl

  formularz zgłoszeniowy do 10 III 2021

  potwierdzenie opłaty do 15 III 2021

  Terminy
  składania dokumentów
  10 III 2021 r.
  rozpoczęcia zajęć
  20 III 2021 r.
  terminy zajęć

  soboty od 20 III 2021

  Kontakt

  Agnieszka Szczaus, kierownik kursu

  e-mail: plus@usz.edu.pl


  Dodatkowe informacje:

  brak