• 22 PAŹ 20

  Studia umożliwiają szybką i efektywną naukę języka włoskiego, a także poznanie historii, kultury, literatury i sztuki Włoch. Studiujący mogą pogłębić również swoją wiedzę o chrześcijaństwie.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • biegle posługiwać językiem włoskim na poziomie C1,
  • wielu interesujących kwestii z zakresu języka, historii, geografii i religii Włoch,
  • o najważniejszych autorach i dziełach włoskiej literatury,
  • ciekawych faktów z historii chrześcijaństwa i piśmiennictwa chrześcijańskiego.

  Przykładowe przedmioty:
  chrześcijaństwo we Włoszech w starożytności i w średniowieczu, praktyczna nauka języka włoskiego: pisanie, praktyczna nauka języka włoskiego: zintegrowane sprawności językowe, gramatyka opisowa języka włoskiego, praktyczna nauka języka włoskiego: konwersacje, historia literatury włoskiej: romantyzm

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują jako:
  • osoby zaangażowane w różnorodne dziedziny życia związane z obszarem języka i kultury włoskiej,
  • osoby animujące kontakty polsko-włoskie w zakresie działań wspólnych Unii Europejskiej,
  • pracownicy biur turystycznych w obu krajach, w ośrodkach dla emigrantów itp.

  WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  Forma studiów: stacjonarne

  ECTS: 180


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji: Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

  Dodatkowe informacje:

  Aby rozpocząć studia na tym kierunku, nie trzeba w ogóle znać języka włoskiego. Znaczącą część kadry dydaktycznej stanowią rodowici włoscy wykładowcy pochodzący z różnych części Półwyspu Apenińskiego. W trakcie studiów istnieje możliwość wyjazdu na semestralne studia do Włoch w ramach programu Erasmus (Bari, Triest, Mediolan, Florencja, Rzym, Katania i in.); studenci mogą też odbywać praktyki w instytucjach włoskich.