• 17 CZE 19
  Interdyscyplinarne Studia Zaawansowane – spotkanie informacyjne dla studentów

  „Interdyscyplinarne Studia Zaawansowane” (w skrócie ISZ) to oferta Uniwersytetu Szczecińskiego realizowana w ramach projektu „UNIWERSYTET 2.0. – STREFA KARIERY”. Celem studiów jest wykorzystanie potencjału naukowego i dydaktycznego US w celu kształcenia liderów życia społecznego i gospodarczego gotowych do podjęcia problemów, których rozwiązanie wymaga wykorzystania informacji pochodzących z wielu dyscyplin.

  Każdy uczestnik ISZ będzie studiował równolegle dwa wybrane przez siebie kierunki studiów drugiego stopnia i realizował pod opieką dwóch tutorów interdyscyplinarny projekt badawczy. Jednocześnie będzie korzystał z finansowego wsparcia badań oraz szeregu rozwiązań organizacyjnych oferowanych przez projekt „UNIWERSYTET 2.0. – STREFA KARIERY”.

  Wszelkie informacje dostępne ISZ dostępna są na stonie internetowej: http://interstudia.usz.edu.pl

  Studentki i Studentów zainteresowanych uczestnictwem w drugiej edycji ISZ (2019-2021) zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 18 czerwca br. (wtorek) o godz. 12.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego przy al. Piastów 40.

  „Interdyscyplinarne Studia Zaawansowane” są zadaniem realizowanym na Uniwersytecie Szczecińskim w ramach projektu „UNIWERSYTET 2.0. – STREFA KARIERY” nr POWR.03.05.00-00-z064/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego od 1 października 2018 r. do 30 września 2022 r.